Valmet przejmuje Körber Business Area Tissue

13/07/2023
Valmet przejmuje Körber Business Area Tissue
Firma Valmet zawarła umowę nabycia Körber Business Area Tissue. Wartość przejęcia wynosi około 380 mln EUR.
 
Łącząc komplementarną ofertę i kompetencje Valmet i przejętej firmy, Valmet tworzy najszerszą na rynku ofertę technologii, automatyzacji i usług dla rozwijającej się branży tissue, obejmującą cały łańcuch wartości tissue. Wzrost popytu na produkty higieniczne jest napędzany przez kilka korzystnych trendów, takich jak zwiększona świadomość higieny i standard życia.
 
Körber Business Area Tissue oferuje technologie procesowe i powiązane usługi przetwarzania dużych zwojów papieru bibułkowego w końcowe produkty z papieru bibułkowego dla konsumentów i segmentu Away from Home. Posiada szeroką ofertę w branży przetwórstwa bibułki higienicznej z liniami do przetwarzania rolek bibułki higienicznej i bibułki składanej, w tym opakowań produktów, a także usług i rozwiązań cyfrowych.
 
W 2022 r. sprzedaż netto Körber Business Area Tissue wyniosła 305 mln EUR, a skorygowana marża EBITDA około 12%. Firma ma silną i rozwijającą się działalność usługową, która stanowiła 36% całkowitej sprzedaży netto w 2022 roku. Firma zatrudnia około 1170 pracowników we Włoszech, Brazylii, Stanach Zjednoczonych, Chinach i Japonii.
 
Wartość przejęcia wynosi około 380 mln EUR w ujęciu bezgotówkowym i bez zadłużenia, z zastrzeżeniem zwykłych korekt po zamknięciu transakcji. Szacuje się, że przejęcie zostanie sfinalizowane najwcześniej 2 listopada 2023 r., pod warunkiem uzyskania zgody organu ochrony konkurencji.
 
Valmet szacuje, że przejęcie przyniesie synergie w zakresie sprzedaży, usług i kosztów o wartości 8 mln EUR do końca 2026 roku. Przejęta firma zostanie zintegrowana z linią biznesową Valmet Paper jako oddzielna jednostka biznesowa.
 
Na koniec pierwszego kwartału 2023 r. spółka Valmet miała wysoką płynność finansową, ze środkami pieniężnymi i ich ekwiwalentami w wysokości 429 mln EUR oraz oprocentowanymi zobowiązaniami netto w wysokości 345 mln EUR. Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA firmy Valmet wyniósł 0,49, a wskaźnik zadłużenia 15%. 
  
- Valmet korzysta z rosnącego popytu na bioprodukty na całym świecie. Dzięki temu przejęciu Valmet ponownie robi nowy krok naprzód i wzmacnia zarówno swoje segmenty technologii procesowych, jak i usług. Połączenie obecnych technologii produkcji bibułki, usług i oferty automatyzacji firmy Valmet oraz przejętej oferty i kompetencji w zakresie przetwarzania bibułki stanowi dobre strategiczne dopasowanie, które wzajemnie się uzupełnia i stanowi solidną podstawę do tworzenia nowych możliwości biznesowych i jeszcze lepszej obsługi naszych klientów. Z radością i dumą witamy wszystkich nowych kolegów z obszaru biznesowego Tissue firmy Körber, którzy stają się częścią Valmet - mówi Pasi Laine, prezes i dyrektor generalny Valmet.
 
- Dziś nasz obszar biznesowy Tissue jest globalnym graczem rynkowym. Teraz, po dołączeniu do Valmet, jest to doskonała okazja do stworzenia wyjątkowego gracza na rynku bibuły i wyznaczenia kursu na przyszłość. Nasz obszar biznesowy Tissue będzie mógł dalej rozwijać swój potencjał, ofertę i zasięg z Valmet jako zaangażowanym nowym właścicielem - mówi Stephan Seifert, CEO, Körber Group.
 
- Valmet ma głęboką wiedzę rynkową, silną orientację na klienta i bogate doświadczenie w integracji dodatkowych kompetencji. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że w Valmet znaleźliśmy idealnego przyszłego partnera dla naszych pracowników, klientów i dostawców, aby w pełni wykorzystać potencjał naszej działalności związanej z bibułą - mówi Oswaldo Cruz, CEO, Körber's Business Area Tissue.