Zakład Poligraficzny POL-MAK z tytułem Lidera Transformacji Energetycznej

08/04/2024
Zakład Poligraficzny POL-MAK z tytułem Lidera Transformacji Energetycznej

Zakład Poligraficzny POL-MAK został nagrodzony tytułem Lidera Transformacji Energetycznej 2024 za wieloetapową transformację energetyczną w latach 2020-2023. Objęła ona wiele projektów służących poprawie efektywności energetycznej, takich jak m.in. wymiana oświetlenia na energooszczędne, instalacja odnawialnych źródeł energii i pomp ciepła, czy wdrożenie zaawansowanych strategii zakupowych energii elektrycznej oraz gazu ziemnego. Firma uczestniczy też aktywnie w programie Demand Side Response (DSR), który wspiera stabilizację pracy systemu energetycznego w Polsce.

Konkurs Liderzy Transformacji Energetycznej ma na celu promocję innowacyjnych i skalowalnych rozwiązań, produktów, technologii i usług związanych z ochroną klimatu i środowiska, a także innowacyjnych projektów mogących mieć wpływ na przyspieszenie zielonej transformacji Polski. Kapituła konkursu to między innymi Krajowa Agencja Poszanowania Energii oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs towarzyszy Polskiemu Kongresowi Klimatycznemu, który odbywa się w Warszawie.

- Transformacja energetyczna pozwala nam zwiększać konkurencyjność. Dzięki wdrażanym kolejno projektom poprawiamy efektywność energetyczną poszczególnych procesów produkcyjnych oraz budujemy i stale aktualizujemy strategie zakupowe mediów energetycznych, co przekłada się na optymalizowanie kosztów energii elektrycznej oraz paliwa gazowego przy jednoczesnym zwiększeniu mocy produkcyjnych. Nie mniej ważny jest wymiar środowiskowy tych działań, który staje się dla nas istotnym aspektem przygotowywanej strategii ESG Zakładu Poligraficznego POL-MAK. Jako firma rodzinna każdego dnia czujemy odpowiedzialność za nasze otoczenie oraz przyszłe pokolenia, dlatego mogę zapewnić, że nasza wieloetapowa transformacja energetyczna jeszcze się nie zakończyła. Dziękujemy za docenienie już zrealizowanych działań – powiedział Dariusz Makowiak, członek zarządu Zakładu Poligraficznego POL-MAK Sp. z o.o.

Transformację energetyczną Zakładu Poligraficznego POL-MAK Sp. z o.o. zapoczątkowała wymiana oświetlenia w całym zakładzie na oświetlenie energooszczędne LED. Planowaną oszczędność energii potwierdziło wydanie przez Prezesa URE świadectwa efektywności energetycznej o wartości 33,767 TOE.  Flagowym projektem w nagrodzonym projekcie była modernizacja części suszącej maszyny papierniczej, polegająca na wymianie nakrywy wysokowydajnej części mokrej na nakrywę z większą powierzchnią suszenia, co potwierdziło wydanie przez Prezesa URE świadectwa efektywności energetycznej o wartości 468,406 TOE. Jednocześnie przełożyło się to na oszczędność zużycia energii elektrycznej oraz energii gazu ziemnego łącznie o 9% w skali roku i zmniejszenie emisji CO2 o 2838,63 ton. Ponadto, zainstalowano odnawialne źródła energii – panele fotowoltaiczne, które w latach 2021-2023 wyprodukowały łącznie 273,24 MWh. Dzięki inwestycji w dwie efektywne pompy ciepła wyeliminowano kocioł CO ogrzewany gazem ziemnym w zakładzie w Batorowie. Dodatkowo na halach produkcyjnych wdrożono odzysk ciepła z powietrza przy wykorzystaniu napowietrznych pomp ciepła. Na podstawie audytu sprężonego powietrza wykorzystywanego do procesów produkcyjnych przeprowadzono wymianę kompresora. Zainstalowano również solary do podgrzewania ciepłej wody.

Ponadto, firma z powodzeniem wdrożyła strategie zakupowe energii elektrycznej oraz gazu ziemnego na Towarowej Giełdzie Energii, czym zapewniła sobie wysoką pewność zakontraktowania energii po możliwie najniższej cenie na niestabilnym rynku mediów energetycznych. Od 2021 roku uczestniczy także w programie Demand Side Response (DSR), który wspiera stabilizację pracy systemu energetycznego w Polsce poprzez gotowość przedsiębiorstwa do redukcji poboru mocy zapotrzebowaniem sytuacjach ogłoszenia okresów zagrożenia przez PSE.