Metsä Board na liście liderów zaangażowania dostawców CDP w 2023 roku

21/03/2024
Metsä Board na liście liderów zaangażowania dostawców CDP w 2023 roku

Metsä Board, spółka należąca do Grupy Metsä, została doceniona przez CDP za swoją pracę na rzecz zaangażowania dostawców w proces wspólnego przeciwdziałania zmianom klimatu. Coroczny proces ujawniania i oceny danych środowiskowych przez CDP jest powszechnie uznawany za wiodący standard w zakresie korporacyjnej transparentności środowiskowej.

Coroczny Rating Zaangażowania Dostawców CDP (SER) ocenia zaangażowanie korporacyjnego łańcucha dostaw w kwestie klimatyczne. Najwyżej ocenione firmy są wyróżniane w rankingu liderów na rzecz zaangażowania dostawców. Ranking liderów wyróżnia firmy w uznaniu za ich proaktywną współpracę ze swoimi dostawcami, aby zapewnić, że działania podejmowane na rzecz ograniczenia zmian klimatu będą podejmowane na wszystkich poziomach ich łańcucha dostaw poprzez zaangażowanie dostawców, zarządzanie, rozliczanie emisji w zakresie 3 i ustalanie celów.

Ocena Zaangażowania Dostawców CDP stanowi uzupełnienie do wyników oceny CDP opublikowanych wcześniej w tym roku, w których Metsä Board zapewniła sobie miejsce na prestiżowej Liście A CDP za przeciwdziałanie zmianom klimatu, a także zrównoważone korzystanie z zasobów wodnych. Metsä Board była jedną z niewielu firm, które zdobyły podwójną ocenę A. W kwestionariuszu dotyczącym lasów Metsä Board uzyskała ocenę A-.

Fot.: Metsä Board