Epson przechodzi w 100% na odnawialne źródła energii

16/01/2024
Epson przechodzi w 100% na odnawialne źródła energii

Od grudnia 2023 r. cała energia elektryczna zużywana w placówkach grupy Epson na całym świecie pochodzi ze źródeł odnawialnych. Oznacza to, że Epson jest pierwszą firmą w japońskim przemyśle wytwórczym, której udało się zakończyć proces przejścia na energię odnawialną we wszystkich oddziałach – w tym także tych zlokalizowanych w macierzystym kraju.

Grupa Epson zużywa około 876 GWh energii elektrycznej w ciągu roku. Wykorzystując odnawialne źródła energii w celu pokrycia swojego zapotrzebowania planuje zmniejszyć roczną emisję dwutlenku węgla o około 400 000 ton. Przedsiębiorstwo zobowiązało się publicznie do ograniczenia emisji CO2 i zaprzestania wykorzystania zasobów kopalnych – zostało to opisane w dokumencie pt. „Wizja ekologiczna 2050”.

Wykorzystanie energii odnawialnej to kluczowy element strategii dekarbonizacyjnej firmy. W marcu 2021 r. Epson zadeklarował, że do roku 2023, we wszystkich zakładach przejdzie w 100% na odnawialne źródła energii. W listopadzie 2021 r. zakończono proces odpowiednich zmian w Japonii, a globalne przejście na energię odnawialną – zgodnie z harmonogramem – zakończyło się w grudniu 2023 r.

Wytwarzając samodzielnie większą ilości energii i wspierając rozwój jej nowych źródeł firma zmniejszy ilość prądu zużywanego w ramach całego procesu produkcji, zaś na etapie projektowania produktów będzie dążyć do zwiększenia wskaźnika cyrkulacji zasobów. Ostatecznym celem przedsiębiorstwa jest osiągnięcie ujemnej emisji dwutlenku węgla.

Kroki podjęte w celu przejścia w 100% na energię uzyskiwaną ze źródeł odnawialnych we wszystkich placówkach grupy Epson:

Marzec 2021 r.: Publiczne zobowiązanie do przejścia na zasilenie energią pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych we wszystkich swoich jednostkach

Kwiecień 2021 r.: Zmiana zakończona we wszystkich placówkach zlokalizowanych w prefekturze Nagano w Japonii

Listopad 2021 r.: Migracja zrealizowania we wszystkich lokalizacjach w Japonii

Grudzień 2023 r.: Zmiana zakończona we wszystkich placówkach na całym świecie

- Od ośmiu dekad Epson aktywnie zajmuje się zagadnieniem ochrony środowiska. Podtrzymujemy zobowiązanie naszego założyciela do zachowania czystości pobliskiego jeziora Suwa. Staliśmy się pierwszą na świecie firmą, która wyeliminowała CFC z procesów produkcyjnych. Z powodzeniem przeszliśmy w 100% na odnawialne źródła energii we wszystkich placówkach. Dokonaliśmy tego zaledwie w ciągu dwóch lat i dziesięciu miesięcy od ogłoszenia tego zobowiązania w 2021 roku. Pomoże nam to nie tylko osiągnąć cele prowadzonej działalności, ale także zachęci ogół społeczeństwa do szerszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez zwiększenie świadomości tego typu rozwiązań. Nasz cel, jakim jest zrównoważony rozwój społeczny, to wielce złożona i niełatwa kwestia. Będziemy, jednakże działać z determinacją, aby rozwiązywać napotkane problemy z pomocą kreatywności i hartu ducha - powiedział prezes firmy Epson, Yasunori Ogawa.

Firma wierzy, że koncentrując się na wydajnych i precyzyjnych innowacjach wzbogaca nasze życie i pomaga zmieniać świat na lepsze. Dlatego będzie nadal angażować się w działania w celu wzmacnianie zrównoważonego rozwoju i rozwój społeczności we współpracy ze swoimi klientami i partnerami.