Stora Enso na czele rankingu Financial Times Diversity Leaders Index

23/11/2023
Stora Enso na czele rankingu Financial Times Diversity Leaders Index
Stora Enso znalazła się na 1. miejscu rankingu Financial Times Diversity Leaders Index. Zestawienie, dorocznie publikowane przez Financial Times i firmę Statista, uwzględnia 850 europejskich przedsiębiorstw z różnych branż, wyróżnionych za skuteczne wdrażanie zasad DEI (równość szans, różnorodność i włączenie społeczne). Metodologia rankingu uwzględnia opinie ponad 100 tys. ankietowanych pracowników, zatrudnionych w firmach znajdujących się w różnych częściach Europy.
 
- Ranking stanowi potwierdzenie naszych starań i zaangażowania we wdrażanie równości szans, różnorodności i włączenia społecznego (DEI) – mówi Katariina Kravi, Head of People & Culture w Stora Enso. – Promowanie zasad DEI to zadanie realizowane przez nas w perspektywie długoterminowej, wymagające wytrwałości. Jednak korzyści z niego wynikające są niepodważalne, gdyż dotyczą naszych pracowników i ich bezpieczeństwa, co jednocześnie przekłada się na sukcesy rynkowe Stora Enso.
 
- Wśród praktycznych działań naszej polityki dotyczącej DEI można wymienić prowadzone na poziome lokalnym warsztaty na temat różnorodności, jak też odpowiednie komunikowanie jej znaczenia wśród pracowników Stora Enso – kontynuuje Katariina Kravi. – Postrzeganie różnorodności jest jednym z kluczowych wskaźników w badaniach dotyczących poziomu zaangażowania naszych pracowników. Co więcej, nie jest ona profilowana wyłącznie w kontekście zasobów ludzkich, ale jako szerszy temat, związany z zarządzaniem i w naturalny sposób stanowiący jego element.
 
Więcej informacji na temat rankingu, jak też zastosowanej w nim metodologii, można znaleźć na stronach internetowych Financial Times w zakładce https://www.ft.com/reports/diversity-leaders.

Fot.: Stora Enso

Kategoria: