Zeroemisyjna działalność Voith

13/06/2022
Zeroemisyjna działalność Voith
Od początku roku obrotowego 2022 Grupa Voith nie pozostawia śladu węglowego w żadnej ze swoich lokalizacji na świecie. Koncepcja "zero netto" obejmuje cztery obszary działania: zwiększenie wydajności własnych procesów, wytwarzanie własnej energii odnawialnej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz kompensację emisji, które są obecnie jeszcze nieuniknione. Od 2012 roku w ramach różnych projektów poczyniono postępy we wszystkich obszarach.
 
Na przykład w Austrii wszystkie zakłady produkcyjne Voith Paper wykorzystują obecnie energię elektryczną z własnych systemów solarnych, a na pozostałe potrzeby energetyczne pozyskują prąd w 100 procentach ze źródeł odnawialnych. W ten sposób Voith wysyła wyraźny sygnał, jak wyjaśnia Rico Schmalz, Kierownik Operacyjny w Voith Austria:
- Systemy fotowoltaiczne przyczyniają się do realizacji naszego nadrzędnego celu, jakim jest prowadzenie działalności w sposób jak najbardziej zrównoważony. Uważamy, że naszym obowiązkiem jest podejmowanie działań, które mają sens zarówno pod względem ekologicznym, jak i biznesowym, aby nasze zakłady mogły funkcjonować w przyszłości. Sama instalacja na terenie Frankenmarkt generuje rocznie około 590 MWh. Odpowiada to rocznemu zużyciu energii elektrycznej przez około 150 gospodarstw domowych.
 

Zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju w wielu obszarach

Voith od wielu lat bierze na siebie odpowiedzialność w zakresie zrównoważonego rozwoju, stawiając sobie ambitne cele. W tym celu już od 2012 roku Voith śledzi istotne wskaźniki zużycia w swoich zakładach i inicjuje odpowiednie projekty poprawy. W rezultacie zakłady Voith Paper były w stanie zredukować ilość odpadów o 33%, zużycie wody o 56%, a zużycie energii o 38% w stosunku do sprzedaży w roku obrotowym 2020/21.
 
- Do końca roku finansowego 2026/27 własna produkcja energii odnawialnej w Voith Paper wzrośnie do ponad 11 GWh rocznie - dodaje Sophie Alice Fischer, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w Voith Paper. - Jednocześnie bardziej wydajne procesy pozwolą zmniejszyć zużycie energii o 2,5 procent rocznie w stosunku do sprzedaży.
 
W ubiegłym roku niezależna agencja ratingowa ISS ESG potwierdziła wiodącą pozycję Grupy Voith w zakresie zrównoważonego rozwoju i przyznała firmie ocenę premium B-. W oparciu o ponad 100 kryteriów, wyniki Voith w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i zarządzania zostały ocenione jako ponadprzeciętne. Dzięki temu Voith jest jednym z najlepszych przedsiębiorstw na świecie w zakresie zrównoważonego rozwoju w branży budowy maszyn i urządzeń.
 
Rico Schmalz podsumowuje:

- Nieustannie poszukujemy nowych możliwości optymalizacji w obszarze efektywnego wykorzystania zasobów i gospodarki cyrkularnej. Globalna ekspansja zakładów fotowoltaicznych jest jednym z wielu działań, które podejmujemy.

 

Program zrównoważonego rozwoju "Papermaking for life"

Samowystarczalność środowiskowa jest głównym celem niedawno uruchomionego programu zrównoważonego rozwoju "Papermaking for Life". W ramach ofensywy innowacji i rozwoju, Voith Paper prezentuje również wszechstronne technologie i inicjatywy, które prowadzą do bardziej wydajnych i zrównoważonych procesów w produkcji papieru. W centrum uwagi znajduje się oszczędność wody, energii i włókien, a także cyfryzacja, innowacje i partnerstwo jako dźwignie bardziej zrównoważonej produkcji.
 
Więcej o zaangażowaniu Voith Paper w zrównoważony rozwój na https://voith.com/papermaking-for-life/own-activities oraz w najnowszym raporcie o zrównoważonym rozwoju: https://voith.com/corp-en/VZ_Sustainability-Report_21_en.pdf