XX Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Papiernicza PROGRESS 2022 - Papier w biogospodarce

konferencja progress 2022
od 20/09/2022 do 22/09/2022
Łódź
Polska

Jubileuszowa, XX Konferencja i Wystawa PROGRESS 2022 koncentrować się będzie na następujących zagadnieniach:

  • biogospodarka, gospodarka cyrkularna, eko-projektowanie i efektywność wykorzystania zasobów;
  • efektywność energetyczna;
  • główne czynniki kształtujące rozwój przemysłu papierniczego na świecie - globalizacja, ochrona środowiska i klimatu, zastosowanie technologii informatycznych;
  • tendencje i innowacje na rynku surowców, papieru i tektury;
  • najnowsze technologie wytwarzania mas włóknistych, papieru i tektury;
  • surowce i środki pomocnicze do produkcji mas włóknistych i papieru - drewno i surowce niedrzewne, makulatura, wypełniacze, pigmenty, kleje i inne;
  • maszyny i urządzenia;
  • nowe technologie i urządzenia do produkcji opakowań z tektury falistej;
  • jakość papieru i wyrobów z papieru.

Równolegle z obradami dwudniowej konferencji odbędzie się sesja plakatowa prezentująca prace naukowo-badawcze oraz wystawa techniczna, w której uczestniczyć będą producenci i dostawcy maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej, systemów informatycznych oraz surowców i środków pomocniczych.

Miejsce wydarzenia

Hotel Andel's

Dane firmy
Stowarzyszenie Papierników Polskich

Skrytka pocztowa 200
Pl. Komuny Paryskiej 5A
90-007 Łódź

Telefon: 
+48 42 630 01 17
Fax: 
+48 42 632 43 65
E-mail: 
Rola firmy: 
organizator