Arctic Paper inwestuje 285 mln SEK w bioenergię w Grycksbo

09/08/2023
Arctic Paper inwestuje 285 mln SEK w bioenergię w Grycksbo

Arctic Paper zainwestuje 285 mln SEK w rozbudowę i modernizację instalacji biopaliwowej w fabryce w Grycksbo. Inwestycja ta zapewni roczne oszczędności kosztów energii na poziomie 50 mln SEK. Oprócz energii elektrycznej i pary, instalacja będzie produkować 50 tys. ton pelletu drzewnego rocznie o szacunkowej wartości ok. 100 mln SEK, którego sprzedaż stanowić będzie dodatkowe źródło przychodów.

- Dzięki instalacji na biopaliwo Arctic Paper Grycksbo ma niski ślad węglowy i konkurencyjny miks energetyczny. Teraz robimy kolejny krok w ramach naszego długoterminowego planu strategicznego, aby zdywersyfikować działalność w kierunku zielonej energii. Inwestycja pozwoli zaoszczędzić 50 mln SEK rocznie na kosztach energii dla papierni, a jednocześnie zapewni dodatkowy strumień przychodów, ponieważ sprzedaż pelletu drzewnego – jest to działalność o obiegu zamkniętym: pellety są wytwarzane z pozostałości z tartaków - ma generować przychody w wysokości ok.100 mln SEK rocznie" - mówi Michał Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A.

Głównymi wykorzystywanymi biopaliwami będą trociny i zrębki drzewne, ale w zmodernizowanej instalacji będzie można stosować także inne biopaliwa. Inwestycja zostanie sfinansowana z kredytów bankowych i kapitału własnego i ma zostać ukończona w pierwszej połowie 2025 roku.

- Inwestycja zapewni długoterminową konkurencyjność Arctic Paper Grycksbo jako dostawcy wysokiej jakości papieru powlekanego - podsumowuje Michał Jarczyński.