Metsä Board inauguruje działanie największej w Europie maszyny do produkcji tektury litej

16/04/2024
Metsä Board inauguruje działanie największej w Europie maszyny do produkcji tektury litej

W dniu 11 kwietnia br. Metsä Board, spółka należąca do Grupy Metsä, dokonała inauguracji pracy swojej zmodernizowanej maszyny do produkcji  tektury litej w Husum w Szwecji. Na ceremonię inauguracji zostali zaproszeni m.in. partnerzy związani z projektem oraz przedstawiciele gminy Örnsköldsvik, szwedzkiego parlamentu i przemysłu leśnego.

W 2016 roku Metsä Board uruchomiła w Husum nową maszynę do produkcji  tektury litej BM1 o wydajności 400 000 ton rocznie. Inwestycja o wartości 230 mln EUR została zakończona w 2023 roku. Jej celem było zwiększenia rocznej mocy produkcyjnej maszyny do produkcji tektury litej BM1, aby odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie na zrównoważone materiały opakowaniowe, które wspierają gospodarkę o obiegu zamkniętym. Dzięki zwiększonej rocznej mocy produkcji tektury litej wynoszącej 600 000 ton, BM1 jest największą i najnowocześniejszą tego typu maszyną w Europie i jest w 98% zasilana energią ze źródeł odnawialnych.

- Dzięki inwestycji w zwiększenie mocy produkcyjnej tektury litej w Husum, Metsä Board jest dobrze przygotowana do zaspokojenia rosnącego popytu na materiały opakowaniowe z włókien. Naszym celem jest wspieranie naszych klientów poprzez dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań wykorzystujących efektywnie zasoby, które pomagają zastąpić materiały oparte o paliwa kopalne i wspierają gospodarkę o obiegu zamkniętym - mówi Mika Joukio, CEO, Metsä Board.

Projekt obejmował modernizację całej fabryki tektury, a także zwiększenie pojemności magazynowej w porcie. Główna część inwestycji to rozbudowa części suchej maszyny produkującej tekturę, nowa nawijarka i zautomatyzowany system do obsługi tamborów. Nowy, w pełni automatyczny system przenoszenia i sterowania zwojami z maszyny jest unikalny w branży produkcji tektury.

- Połączenie najnowocześniejszych technologii, jakie są dostępne, z bardzo wysokim stopniem automatyzacji daje nam zarówno bezpieczniejszy zakład, jak i wiele możliwości wprowadzenia nowych ulepszeń” - mówi Olov Winblad von Walter, wiceprezes Zakładu Produkcyjnego Tektury i Celulozowni w Husum.

Metsä Board inauguruje działanie największej w Europie maszyny do produkcji tektury litej

W latach 2019-2023 zakład produkcyjny Metsä Board Husum przeszedł szeroko zakrojony program inwestycyjny. Pierwszy etap, obejmujący budowę nowego kotła sodowego i turbiny w celulozowni Husum, został zakończony w grudniu 2022 roku, a koszt inwestycji wyniósł 380 mln EUR. Nowy nowoczesny sprzęt i procesy umożliwiają zakładowi w Husum znaczne zwiększenie produkcji w oparciu o energię z biomasy i efektywność energetyczną, przyczyniając się do realizacji celu Metsä Board, jakim jest stworzenie do końca 2030 roku zakładów działających bez udziału paliw kopalnych. 

Zakład w Husum jest jednym z największych pracodawców w gminie Örnsköldsvik i pełni ważną rolę w regionie jak również w zakrojonym na szeroką skalę przejściu na biogospodarkę. Produkty z zakładu Husum, jako alternatywa dla materiałów produkowanych w oparciu o paliwa kopalne, odgrywają ważną rolę w dostarczaniu opakowań konsumenckich na całym świecie, a głównymi rynkami są Europa i Ameryka Północna.

Zakład Metsä Board Husum w Szwecji jest zintegrowaną wytwórnią masy celulozowej i tektury, produkującą tektury lite, niepowlekane białe kraftlinery oraz masę bieloną chemicznie.

Fot.: Metsä Board