Pozytywne perspektywy na przyszłość dla branży poligraficznej i papierniczej

27/03/2024
Pozytywne perspektywy na przyszłość dla branży poligraficznej i papierniczej

Cyfryzacja, zmiany demograficzne, zmiany klimatyczne - te megatrendy mają również znaczący wpływ na transformację branży poligraficznej i papierniczej. Niemniej jednak papier i produkty drukowane będą nadal wykorzystywane i potrzebne w wielu dziedzinach życia w nadchodzących dziesięcioleciach - branża ma przyszłość. Kluczową rolę odgrywa tu zrównoważony rozwój. Jest to również główny temat specjalnego forum Touchpoint Sustainability na targach drupa 2024 w Düsseldorfie.

Dzięki kompleksowemu przeglądowi branży, różnorodnym przykładom najlepszych praktyk i zróżnicowanemu składowi scenicznemu, strefa Touchpoint Sustainability na targach drupa od 28 maja do 7 czerwca 2024 r., jako niezależne, neutralne dla firm forum, pokaże, co jest już dziś możliwe, dokąd zmierza branża i że zrównoważony rozwój ma również sens ekonomiczny dla firm.

Wysoka presja na zmiany

Obecne wyzwania i rosnące wymagania klientów końcowych muszą zostać spełnione dzięki innowacjom w inżynierii mechanicznej i zakładowej. Może to stworzyć nowe modele biznesowe, zmniejszyć zużycie energii i materiałów oraz obniżyć poziom błędów.

- Zasadniczo papier i opakowania będą nadal odgrywać kluczową rolę w życiu ludzi. Istnieje jednak ogromna presja na zmiany, napędzana przede wszystkim przez dwa czynniki: cyfryzację i zrównoważony rozwój - wyjaśnia Thomas Schiemann, dyrektor zarządzający Stowarzyszenia Technologii Druku i Papieru VDMA.

Od lat rosnąca cyfryzacja umożliwia wprowadzanie nowych rozwiązań, dzięki którym procesy stają się bardziej wydajne pod względem wykorzystania czasu i zasobów. Ważnym trendem jest również stopniowe ulepszanie systemów analogowych, które stanowią bezpośrednią konkurencję dla nowych maszyn cyfrowych. Uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja również napędzają automatyzację i wpływają na produkty drukowane i opakowaniowe. W rezultacie rzeczywiste koszty produkcji i druku spadają, dając firmom inwestującym w tej dziedzinie przewagę konkurencyjną.

Koncentracja na zrównoważonym rozwoju

Drugim kluczowym czynnikiem transformacji branży jest temat zrównoważonego rozwoju. Staje się on coraz ważniejszym czynnikiem decyzyjnym dla konsumentów. Dlatego też firmy na całym świecie coraz częściej inwestują w bardziej zrównoważone procesy i produkty.

Odgrywają tu rolę dwa aspekty. Z jednej strony należy oczywiście sprostać konkretnym oczekiwaniom konsumentów, aby przetrwać na rynku w dłuższej perspektywie i utrzymać lub zwiększyć wartość własnej marki. Z drugiej strony, bardziej zrównoważone procesy i produkty oferują obecnie ogromny potencjał, szczególnie w połączeniu z rozwiązaniami cyfrowymi, aby procesy były coraz bardziej opłacalne, ponieważ zasadniczo chodzi głównie o wyzwanie związane z wydajnością. Przemysł papierniczy i poligraficzny już teraz zmierza zatem w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, również dzięki znacznym oszczędnościom kosztów przewidywanym w dłuższej perspektywie.

Rola branży w ramach tej zrównoważonej transformacji będzie również kluczowym tematem specjalnego forum Touchpoint Sustainability na targach drupa 2024.

- Branża ma dobre perspektywy na przyszłość - ale musi być przygotowana. Prawie żaden inny temat nie dotyczy nas bardziej na targach drupa 2024 i w całej branży budowy maszyn i urządzeń niż zrównoważony rozwój - nie tylko z ekologicznego, ale także z ekonomicznego punktu widzenia. Dlatego cieszymy się, że dzięki Touchpoint Sustainability możemy stworzyć międzybranżową platformę do dialogu, dyskusji i transferu wiedzy na temat przyszłości przemysłu poligraficznego i papierniczego - mówi Thomas Schiemann.

Specjalna strefa o powierzchni 400 m² na targach drupa zostanie zorganizowana przez Stowarzyszenie Technologii Druku i Papieru VDMA i zaprezentuje różnorodne przykłady najlepszych praktyk i innowacyjnych rozwiązań dla większego zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu wartości. Tutaj kluczowi gracze z branży pokażą aktualne rozwiązania i pomysły na przyszłość za pomocą studium przypadków użycia i zróżnicowanego programu.

Prognozy i trendy w branży poligraficznej i papierniczej

Jakie są zatem prognozy dla branży poligraficznej i papierniczej w kontekście obecnych megatrendów i wstrząsów geopolitycznych? Ogólnie rzecz biorąc, branża rośnie.

Pokazuje to niedawne badanie przeprowadzone przez Smithers*: Popyt rośnie od pewnego czasu, a prognozy wzrostu są dobre. Ogólnie rzecz biorąc, Smithers spodziewa się średniego rocznego wzrostu o ponad 2,1% dla globalnego przemysłu poligraficznego w ciągu najbliższych pięciu lat, skorygowanego o inflację, po 1,1% w ciągu ostatnich pięciu lat. Oczekuje się, że rozwój ten będzie napędzany głównie przez sektor etykiet i opakowań, w którym wzrost z ostatnich lat będzie kontynuowany, choć już nie na tym samym poziomie. Sektor ten stanowi obecnie około 60% globalnego rynku druku.

Globalny wzrost produkcji

Ogólny wzrost globalnego rynku druku - nawet skorygowany o inflację - ma nawet nieznacznie przyspieszyć w ciągu najbliższych pięciu lat w porównaniu do analogicznych lat poprzednich. Oczekuje się, że złożona roczna stopa wzrostu (CAGR) wzrośnie na całym świecie z 0,5% do 1,7%. W przypadku Europy Zachodniej Smithers spodziewa się stabilnego, niemal niezmienionego rozwoju. Oczekuje się, że Azja, zdecydowanie największy rynek, wraz z Afryką będą rosły w odpowiednim, średnim tempie około 3% rocznie do 2028 r., a tym samym odnotują najwyższe stopy wzrostu. Oczekuje się, że w Ameryce Północnej wielkość rynku, który niedawno odnotował niewielki spadek, ponownie się ustabilizuje. Ocenę tę potwierdza fakt, że większość globalnych długoterminowych inwestycji wiodących marek została dokonana w szczególności w Azji.

*Smithers jest międzynarodowym dostawcą informacji i danych rynkowych, usług konsultingowych, testowych i zgodności. Raporty rynkowe Smithers są uznawane na całym świecie za wiarygodne prognozy rynkowe, krytyczne analizy branżowe, dogłębny wgląd w kluczowe czynniki i trendy branżowe.