BSC Drukarnia Opakowań ze wzrostem sprzedaży w I kwartale 2019

20/05/2019
BSC Drukarnia Opakowań ze wzrostem sprzedaży w I kwartale 2019

BSC Drukarnia Opakowań, producent opakowań z tektury i papieru, w I kwartale 2019 r. wypracował 63,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, 13,8 mln zł EBITDA oraz 8,6 mln zł zysku netto. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku oznacza to wzrost odpowiednio o 16,2 proc., 27,8 proc. oraz 34,4 proc.

- Inwestycje w rozwój mocy produkcyjnych, rozwój technologiczny naszej infrastruktury oraz systematyczna praca nad rozwojem miksu produktowego w kierunku opakowań o najwyższej marży przynoszą zamierzone rezultaty. Naszym celem jest utrzymanie dwucyfrowego tempa wzrostu przychodów ze sprzedaży w całym 2019 r. przy atrakcyjnej rentowności - komentuje Andrzej Baranowski, wiceprezes BSC Drukarni Opakowań.

Skonsolidowane wyniki finansowe w pierwszym kwartale w latach 2018-2019

 

I kwartał 2018 r.

I kwartał 2019 r.

Dynamika

Przychody (mln zł)

54,4

63,2

116,2%

EBITDA (mln zł)

10,8

13,8

127,8%

Zysk brutto (mln zł)

7,9

10,5

132,9%

EBIT (mln zł)

7,7

10,5

136,4%

Zysk netto (mln zł)

6,4

8,6

134,4%

Na ostateczny kształt wyników w I kwartale 2019 r. miało wpływ zdarzenie jednorazowe w postaci zysku ze zbycia używanej maszyny w kwocie 662 tys. zł. W analizowanym okresie wyniki były ponadto kształtowane przez rosnące ceny surowców i kosztów pracy. Zarząd spółki spodziewa się w 2019 r. dodatkowych kosztów z tytułu uruchomienia nowej fabryki.

W I kwartale 2019 r. BSC Drukarnia Opakowań najwięcej opakowań sprzedała do klientów z branży kosmetycznej (53 proc. sprzedaży uzyskanej w ramach kategorii opakowania, usługi poligraficzne i towary w tym okresie) oraz spożywczej (31 proc. sprzedaży w ramach kategorii). Zamówienia dla farmacji miały z kolei 7-proc. udział, a pozostałe branże 9-proc.

Spółka jest na ukończeniu budowy nowej fabryki. Łączny koszt tej inwestycji, bez sprzętu produkcyjnego, to ok. 25 mln zł. W 2019 r. na nowe maszyny do tego zakładu planuje przeznaczyć ponad 18 mln zł.

Wśród projektów uchwał na ZWZ, zwołane na 3 czerwca 2019 r. jest wypłata dywidendy w wysokości 0,63 zł na akcję. Dzień dywidendy przypadłby na 11 czerwca, a jej wypłata nastąpiłaby 18 czerwca.

W kwietniu 2019 r. BSC Drukarnia Opakowań otrzymała informację o wyborze przez koncern Havi jej oferty na dostawę i produkcję opakowań w cyklu dwuletnim, począwszy od 1 marca 2019 r. W ocenie zarządu spółki roczna wartość obrotów z tym klientem powinna być zbliżona do 2018 r., kiedy wyniosła 28 mln zł. Jednocześnie koncern Havi zaznacza, że wartość obrotów, biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie jego partnerów na opakowania, może wzrosnąć.

Planom rozwoju firmy sprzyja otoczenie rynkowe. Zgodnie z szacunkami KPMG, zaprezentowanymi w raporcie „Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce” wartość produkcji sprzedanej całego sektora poligraficznego w 2018 r. w Polsce wyniosła 16,1 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 4,4 proc.