Grupa Arctic Paper wybuduje w Kostrzynie farmę fotowoltaiczną

15/12/2021
Grupa Arctic Paper wybuduje w Kostrzynie farmę fotowoltaiczną

Grupa Arctic Paper podpisała umowę z polską firmą MAZEL S.A., która przygotuje dokumentację oraz uzyska stosowne pozwolenia i zezwolenia niezbędnych do budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 17 MW. Rozpoczęcie budowy instalacji fotowoltaicznej w Kostrzynie planowane jest we wrześniu 2022.

Planowana budowa farmy fotowoltaicznej w Kostrzynie jest kolejnym istotnym krokiem w realizacji nowej Strategii 4P Grupy Arctic Paper do roku 2030, w ramach, której obok papieru graficznego i celulozy, Grupa rozwijać się będzie w segmencie opakowań i energii.

- Doświadczenia z naszej już działającej, pilotażowej instalacji są pozytywne - teraz jesteśmy gotowi na kolejny krok i realizację dużo większego przedsięwzięcia. Równolegle pracujemy nad projektami farm wiatrowych. Planujemy inwestycje w projekty OZE o łącznej zainstalowanej mocy ok. 100 MW. do roku 2030 – mówi Michał Jarczyński, Prezes Zarządu, CEO Arctic Paper.

Farma fotowoltaiczna będzie przyłączona do sieci dystrybucyjnej Arctic Paper Kostrzyn S.A., która posiada koncesję na dystrybucję energii elektrycznej. Planowany poziom CAPEX segmentu „Energia” do 2030 roku to 450 mln PLN. Szacuje się, że w 2030 roku segment „Energia” będzie odpowiadać za około 7 proc. przychodów Grupy.

Kategoria: