HP i World Wildlife Fund razem dla lasów

01/10/2019
HP i World Wildlife Fund razem dla lasów
Podczas tegorocznej konferencji Sustainable Development Impact Summit, organizowanej przez Światowe Forum Ekonomiczne, firma HP Inc. zapowiedziała kolejne działania na rzecz przyjaznych dla lasów[1] rozwiązań w obszarze druku. We współpracy z długoletnim partnerem i liderem w obszarze ekologii – World Wildlife Fund (WWF), zobowiązała się do odtworzenia, ochrony i konserwacji 200 000 akrów lasów – obszaru równoważnego powierzchni Nowego Jorku.

HP Sustainable Forests Cooperative wykracza poza program odpowiedzialnego pozyskiwania surowców do produkcji papieru i stanowi część wizji zrównoważonego rozwoju realizowanej przez amerykańskiego producenta. Inicjatywa ma motywować do natychmiastowego podejmowania działań oraz inspirować innych do ochrony oraz poprawy stanu lasów z myślą o przyszłych pokoleniach. Drukowanie na materiałach HP ma bezpośrednio przyczynić się do zwiększania udziału drewna z certyfikatem FSC oraz surowców wtórnych w produkcji papieru. Dwa duże projekty - odnawiania lasów i zarządzania nimi, będą pierwszymi w ramach HP Sustainable Forests Cooperative.

- HP od dawna działa na rzecz realizacji wizji przyszłości, w której technologia odgrywa pozytywną rolę i przyczynia się do bardziej zrównoważonego rozwoju. Właśnie dlatego łączymy siły z WWF, FSC i innymi organizacjami, aby tworzyć rozwiązania dla druku przywracające i chroniące światowe zasoby leśne, nie tylko z myślą o branży, ale też naszych klientach i społecznościach, w których działamy - powiedział Tuan Tran, Prezes, Global Imaging and Printing Solutions, HP.

Pozytywna przyszłość dla lasów

W ramach 5-letniej umowy HP przekaże na rzecz WWF 11 mln dolarów. Środki te zostaną przeznaczone na odtworzenie części zagrożonego Lasu atlantyckiego w Brazylii oraz poprawę zrównoważonego zarządzania państwowymi gospodarstwami rolnymi i plantacjami leśnymi w Chinach, ostatecznie zapewniając ochronę obszaru o powierzchni 200 000 akrów.

Dodatkowo HP wesprze WWF w opracowaniu kolejnych celów opartych na ostatnich badaniach naukowych. Partnerstwo to pomoże określić jaka ilość i jakość lasów jest potrzebna w kluczowych regionach, aby odtworzyć tamtejsze ekosystemy. Wszystko to z myślą o naturalnych korzyściach, które zapewniają one ludziom, roślinom i zwierzętom. HP przyczyni się również do tworzenia niezależnych narzędzi, które pomogą firmom ocenić pozytywny wpływ różnych inicjatyw ochrony przyrody na klimat, stan wód czy bioróżnorodność.

- Pogarszająca się kondycja lasów na całym świecie coraz bardziej destabilizuje klimat i zagraża bioróżnorodności, wpływając na warunki życia miliardów ludzi. Aby odwrócić globalny trend utraty i degradacji lasów firmy muszą spojrzeć dalej, poza własne łańcuchy dostaw, i wdrożyć śmiałe strategie ochrony i odtwarzania tych krytycznych ekosystemów. Nowy projekt HP może przynieść znaczące i trwałe zmiany w tym obszarze oraz zachęcić do działania innych liderów branży - powiedział Carter Roberts, Prezes i Dyrektor Generalny, World Wildlife Fund.

Inicjatywa WWF ma ruszyć w listopadzie.

Wezwanie do działania

Bogate w zasoby lasy są obecnie niszczone w tempie 27 boisk piłkarskich na minutę. Według HP to najwyższy czas na podjęcie działań – poprawę modeli biznesowych i pogłębienie współpracy. W związku z tym firma podejmuje wspólne inicjatywy z największymi na świecie producentami papieru m.in. International Paper, przedsiębiorstwem, które co roku zaopatruje się w ponad 7 milionów ton odpowiedzialnie pozyskiwanego drewna, co jest równoważne wadze 50 000 płetwali błękitnych.
 
International Paper pracuje także z WWF nad określeniem ambitnych celów w zakresie zrównoważonego zaopatrzenia w drewno oraz ochrony lasów. Jako długoletni udziałowiec FSC i posiadacz certyfikatu, International Paper kładzie duży nacisk na projekty odtwarzania lasów, zarówno we własnym łańcuchu dostaw, jak i poza firmą. Inicjatywy te będą wspierane przez firmę HP.
 
- Cieszymy się, że HP wesprze nasze działania na rzecz ochrony i odtwarzania ekosystemów leśnych poza naszymi istniejącymi łańcuchami dostaw. Cenimy HP za to, że czyni wszystkich swoich dostawców odpowiedzialnymi za zrównoważone zaopatrzenie oraz dba o to, aby konsumenci wiedzieli, że kupowany przez nich papier pochodzi z odnawianych, odpowiedzialnie zarządzanych lasów - mówi Tom Cleves, Wiceprezes International Paper ds. Globalnego Obywatelstwa.
 

Spojrzenie w przyszłość

Firma HP zrealizowała już swoje cele w zakresie wyeliminowania wpływu produkcji papieru HP na wylesianie lasów. Obecnie, oprócz zapowiedzianych w ostatnim czasie projektów, planuje także zwiększać świadomość znaczenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej, aby generować większy popyt na produkty certyfikowane przez Forest Stewardship Council (FSC).

- Oznaczone cieszącym się największym zaufaniem na świecie certyfikatem FSC, odpowiedzialnie zarządzane lasy, mają kluczowe znaczenie dla bioróżnorodności, czystej wody i wiązania dwutlenku węgla, podobnie jak dla drewna i włókien. Nowa inicjatywa HP reprezentuje podejście do zarządzania w biznesie, które jest dziś niezbędne dla ochrony lasów oraz zwalczania zmian klimatu pomimo wykorzystywania produktów leśnych do zaspokajania codziennych potrzeb - mówi Corey Brinkema, Prezes Forest Stewardship Council US.

HP będzie również kontynuować pracę nad ograniczeniem emisji dwutlenku węgla oraz zużycia energii, jednocześnie wykorzystując w swoich produktach coraz więcej surowców wtórnych oraz tworzyw sztucznych odzyskanych z oceanów. W 2020 r. firma ma wyeliminować wpływ produkcji opakowań na wylesianie lasów, a do 2025 r. zobowiązała się zwiększyć użycie plastiku z recyklingu do 30 proc. w całej swojej ofercie komputerów i urządzeń drukujących.