Konferencja Packaging: Marketing & Technology 2016 za nami

25/10/2016
Packaging: Marketing and Technology

14 października 2016 roku w Warszawie odbyła się II edycja konferencji Packaging: Marketing and Technology, zorganizowana przez Instytut PWN. W spotkaniu wzięło udział ponad 110 osób – reprezentantów zarówno dużych przedsiębiorstw, jak i z sektora MŚP, odpowiedzialnych za tworzenie i rozwijanie produktów, projektowanie oraz produkcję opakowań, a także za promowanie marek.

Konferencję otworzyli przedstawiciele Polskiej Izby Opakowań: Pan Wacław Wasiak i Pan Andrzej Kornacki. Swoją obecnością i ciekawym wystąpieniem zaszczyciła nas także Pani Profesor Małgorzata Lisińska-Kuśnierz.

W pierwszym bloku tematycznym uczestnicy poznali nowoczesne technologie, wykorzystywane przy produkcji opakowań, ich zalety i wady oraz korzyści ich zastosowania. Dowiedzieli się także na co koniecznie należy zwrócić szczególną uwagę przy współpracy z technologiem produktu i producentem opakowań.

Pan Wacław Wasiak z Polskiej Izby Opakowań mówił aktualnego stanu oraz kierunków i warunków rozwoju przemysłu i rynku opakowań w Polsce. Obecnie zarejestrowanych w branży opakowań jest ok. 8 tys. przedsiębiorstw, które zatrudniają ok. 250 tys. osób. Największy udział w rynku mają opakowania z tworzyw sztucznych (35%), a tuż za nimi są opakowania z papieru i tektury (34%) z perspektywą wzrostu do roku 2020. Wartość rynku opakowań w Polsce jest szacowana na 9,2 mld euro, co stanowi 1,4% rynku światowego.

wacław wasiak - polska izba opakowańDrugi blok w całości poświęcony był szeroko pojętemu marketingowi opakowań. Znani eksperci zaprezentowali najnowsze trendy w projektowaniu opakowań i etykiet. Zwrócili uwagę nie tylko na materiały i technologiem wspierające oczekiwany odbiór cech marki, ale także język wizualny opakowań.

Zainteresowaniem uczestników cieszyła się także prelekcja radcy prawnego dr Moniki Żuraw oraz rzecznika patentowego Marcina Krolla, dotycząca wymagań prawnych dla papierowych materiałów opakowaniowych. Opakowania z tektury i papieru przeznaczone do kontaktu z żywnością stanowią mniejsze zagrożenie dla konsumenta niż opakowania z tworzyw sztucznych, ale muszą być wystarczająco obojętne, aby nie powodować przenikania do żywności substancji w ilościach, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka oraz powodować niemożliwe do przyjęcia zmiany w składzie takiej żywności lub pogorszenie jej cech organoleptycznych.

Na zakończenie konferencji uczestnicy poznali zasady i przykłady skutecznego rebrandingu marki.