Raport Zrównoważonego Rozwoju Tetra Pak 2019

05/06/2019
tetra pak raport zrównoważonego rozwoju

Z okazji przypadającego dziś Światowego Dnia Środowiska firma Tetra Pak opublikowała Raport Zrównoważonego Rozwoju na rok 2019. By podkreślić wyjątkowość tej daty, firma podzieliła się kompleksowymi informacjami na temat swoich działań, inwestycji i planów związanych z kwestiami zrównoważonego rozwoju.

W ciągu ostatnich dwóch dekad podejście Tetra Pak do raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju uległo znaczącym przemianom. Początkowo koncentrowało się ono głównie na zobowiązaniach środowiskowych. Przez lata raporty rozwinęły się o analizę każdego kluczowego aspektu działalności firmy, w tym w szczególności wpływu na społeczeństwo i kwestię zarządzania dostawcami. Za standard działań Tetra Pak przyjmuje założenia Global Reporting Initiative (GRI) oraz program Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG), prowadzony przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Najważniejsze informacje zawarte w tegoroczonym raporcie obejmują:

  • Strategię zrównoważonego rozwoju opakowań Tetra Pak i podsumowanie inwestycji na poziomie 80 mln euro w celu rozwoju słomek papierowych, mocowanych na stałe nakrętek i innych technologii oraz surowców, które w latach 2019-2021 zastąpią tworzywa sztuczne na bazie paliw kopalnych. Już teraz w portfolio firmy znajdują się opakowania i zakrętki z plastiku z surowców odnawialnych – trzciny cukrowej. Tetra Pak oferuje je także na rynku polskim.
  • Prezentację dążeń firmy do realizacji wyznaczonych celów redukcji emisji dwutlenku węgla, co pozwoli zaoszczędzić w sumie 10 milionów ton CO2 w latach 2010-2020 w całym łańcuchu produkcyjnym.
  • Przedstawienie zobowiązań firmy w stosunku do Nowej Gospodarki Tworzywami Sztucznymi Fundacji Ellen MacArthur.
  • Nawiązanie do współpracy z firmami takimi jak Veolia w celu kontynuacji skutecznego rozwoju recyklingu kartonów na napoje. Od 2012 roku Tetra Pak poczyniła nakłady finansowe w wysokości 20 mln euro, by regularnie wspierać infrastrukturę zbiórki i odzyskiwania surowców wtórnych. Na polskim rynku poziom recyklingu opakowań kartonowych wciąż rośnie. Obecnie za odzyskiwanie surowców ze zużytych kartonów Tetra Pak odpowiadają cztery wydajnie działające papiernie, a w ciągu ostatnich 10 lat poziom recyclingu opakowań tego typu zwiększył się aż dwudziestokrotnie.

Ponadto, niezależna ocena cyklu życia opakowań (LCA) przeprowadzona w 2018 r. w Europie wykazała, że kartony mają prawie trzykrotnie mniejszy wpływ na emisję dwutlenku węgla niż tworzywa sztuczne[1]. Potwierdza to, że kartony są w większości przypadków rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i zmniejszającym poziom emisji dwutlenku węgla. Dla przykładu, karton Tetra Pak (200 ml) zawiera średnio sześć razy mniej plastiku niż butelka tej samej pojemności[2].

- Przez 20 lat działalności Tetra Pak zrównoważony rozwój był zawsze podstawą naszych głównych celów: ochrony żywności, ludzi i przyszłości. Coroczne raportowanie pozwala nam skupić się na naszych zobowiązaniach w zakresie zrównoważonego rozwoju, zarówno tych wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Przez ten czas wiele się nauczyliśmy, szczególnie jeśli chodzi o znaczenie współpracy z naszymi partnerami, małych sukcesów i pełnej transparentności.  – powiedział Mario Abreu, Wiceprezes ds. Zrównoważonego Rozwoju Tetra Pak.

- Rynek opakowań stoi obecnie w obliczu zmian. Dla naszej branży duże znaczenie mają zmiany społeczne oraz wzrost zainteresowania konsumentów kwestiami związanymi ze środowiskiem, Strategiczne pozostają też dążenia do osiągnięcia założeń Gospodarki o Obiegu Zamkniętym oraz dyrektywa w sprawie ograniczenia wpływu produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (Single Use Plastics). Te rosnące wymagania stawiają nas w obliczu ciekawych wyzwań, którym jesteśmy w stanie sprostać, co podsumowuje tegoroczny raport. – dodaje Kinga Sieradzon, Dyrektor Generalna Tetra Pak na rynek polski, czeski, słowacki i węgierski.

[1] Zestawienie porównuje litrowy karton Tetra Rex®, który zawiera 32 jednostki ekwiwalentu CO2 na 1000 litrów, w stosunku do 1136 ml butelki HDPE, zawierającej 88.6 jednostek ekwiwalentu CO2, zgodnie z danymi LCA (Lifecycle Assesment)

[2] 200 ml karton Tetra Brik®  (zapełniony do 189 ml) ze słomką zawiera 2g plastiku, zaś butelka na chłodzone mleko o analogicznej pojemności -12,5 g.