Stora Enso uruchamia program ReMatCh

20/11/2023
Stora Enso uruchamia program ReMatCh
Stora Enso poinformowała o zainicjowaniu, dzięki funduszom pozyskanym w ramach Business Finland, programu ReMatCh (Recycled Material Challenge). Obejmie on również czołowych graczy z segmentu opakowań oraz instytuty badawczo-naukowe w nim działające. Jego celem jest szeroko rozumiane zwiększenie cyrkularności włókien i materiałów barierowych, używanych do produkcji opakowań.

ReMatCh ma – zdaniem Stora Enso – stanowić platformę do wymiany idei i kompetencji pomiędzy poszczególnymi jego partnerami, których owocem będą rozwój nowych materiałów, wdrażanie innowacyjnych modeli biznesowych, sprawniejszy recykling itd. Tego typu współpraca, jak podkreśla firma, odgrywa bowiem kluczową rolę w kontekście rozwoju całej polityki zrównoważonego rozwoju. Stora Enso wskazuje, że powinna ona obejmować dostawców podłoży, producentów i przetwórców opakowań, właścicieli marek i przedstawicieli sieci handlu detalicznego, a więc podmioty funkcjonujące zarówno w ramach łańcucha dostaw dla branży opakowaniowej, jak i poza nim.

Program ReMatCh jest częścią większego projektu realizowanego w ramach platformy Business Finland. Jego głównym założeniem – jak podaje Stora Enso – jest poprawa cyrkularności polimerowych materiałów barierowych (np. wykonanych z plastiku), którymi pokrywane są opakowania kartonowe. Firma podkreśla, że cel określony w projekcie ReMatCh stanowi duże wyzwanie, dlatego też uwzględnia on wiele podmiotów gospodarczych i instytucjonalnych, z ich bogatą wiedzą i doświadczeniem.  

Oliver Kuhn, kierujący Circular Packaging Hub w Stora Enso, podkreśla duże znaczenie tej inicjatywy:

- Jej zadaniem jest stworzenie swego rodzaju zestawu narzędzi służących skuteczniejszemu recyklingowi włókien i materiałów barierowych pokrytych warstwą polimerową. ReMatCh może pozwolić na podejmowanie lepszych decyzji odnośnie komercyjnego ich zastosowania. Co więcej, program umożliwi bardziej wydajne wykorzystywanie materiałów pochodzących z recyklingu w ramach całego łańcucha dostaw (wartości), przy jednoczesnym zwiększeniu udziału odnawialnych i zrównoważonych materiałów w naszych produktach.

ReMatCh – kolejny wspólny projekt w obszarze cyrkularności

W przypadku Stora Enso nie jest to pierwsza inicjatywa w obszarze GOZ, uwzględniająca różne podmioty i wielu partnerów. W ciągu minionych lat nordycki koncern osiągnął – jak podkreśla – duże kompetencje we wdrażaniu programów recyklingu na skalę przemysłową, uwzględniających materiały kartonowe pokryte warstwą polimerową. Wspólnie z Huhtamaki firma Stora Enso zainicjowała program The Cup Collective, a niedawno w jej zakładach w Ostrołęce rozpoczęła pracę nowa linia do recyklingu zużytych opakowań kartonowych po napojach. Projekt, realizowany wspólnie z Tetra Pak, uwzględnia też rozwiązanie pozwalające na zastosowanie barier polimerowych pochodzących z recyklingu w nowych produktach. Stora Enso jest też partnerem w różnych sojuszach rynkowych takich jak 4evergreen.
 

Główne założenia ReMatCh

Autorzy programu wyznaczyli główne cele, które mają zostać osiągnięte dzięki ReMatCh. Pierwszym z nich jest stworzenie metody pozwalającej – w kontekście materiałów barierowych – oddzielać polimer od włókien oraz zoptymalizować dedykowane strumienie przemysłowe, umożliwiające wydajny odzysk i recykling. Drugim jest możliwość wprowadzania wydzielonych polimerów do mechanicznego i chemicznego recyklingu z myślą o ich ponownym wykorzystaniu w materiałach Stora Enso, dedykowanych opakowaniom spożywczym. Trzeci kluczowy cel ReMatCh to prowadzenie badań nad nowymi, przyszłościowymi rozwiązaniami, alternatywnymi dla odzyskanych włókien w kontekście wysokowartościowych zastosowań rynkowych np. w branży tekstylnej.
 

Część większego ekosystemu

Będąc częścią większego ekosystemu, ReMatCh umożliwia bezpośredni kontakt pomiędzy partnerami w całym łańcuchu dostaw (wartości) i znajduje się pod kuratelą Business Finland. Stora Enso podkreśla, że program wspiera, a zarazem jest wspierany przez firmy badawcze, instytuty i uniwersytety. 

Partnerzy ReMatCh zakładają, że w dalszej części projektu polimery pochodzące z recyklingu będą wykorzystywane i testowane w kontekście powlekania kartonów metodą ekstruzji. Planowane są też działania w obszarze przetwarzania opakowań w technologii 3D.
 

Przyszłość ReMatCh

Program został uruchomiony na początku br. i ma potrwać do końca 2025 roku. Jego budżet opiewa na kwotę 5 mln euro, z czego – jak podaje Stora Enso – ponad 40% zostanie przeznaczone na zewnętrzne działania badawczo-rozwojowe, prowadzone np. przez uczelnie techniczne czy instytuty badawcze. 

Fot.: Stora Enso