Stora Enso zbywa papiernię w Maxau

13/09/2022
Stora Enso zbywa papiernię w Maxau
Stora Enso podpisała umowę zbycia swojej papierni oraz wszystkich powiązanych aktywów w Maxau w Niemczech na rzecz Schwarz Produktion, części Schwarz Group, jednego z czołowych detalistów na świecie. Wartość przedsiębiorstwa wynosi około 210 mln EUR. Zamknięcie transakcji spodziewane jest najpóźniej na początku 2023 roku, pod warunkiem uzyskania zgód regulacyjnych.
 
Transakcja ta jest częścią wcześniej ogłoszonego planu zbycia czterech z pięciu zakładów Stora Enso zajmujących się produkcją papieru. Zgodnie ze swoją strategią, Stora Enso koncentruje się na długoterminowym potencjale wzrostu dla swoich produktów odnawialnych w zakresie opakowań, rozwiązań budowlanych i innowacji w zakresie biomateriałów.
 
- Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej umowy, ponieważ spełnia ona nasz cel, jakim jest zapewnienie zrównoważonej, długoterminowej przyszłości dla zakładu w Maxau i jego pracowników. Będziemy kontynuować proces zbycia pozostałych trzech aktywów papierniczych; Nymölla, Hylte i Anjala - mówi Seppo Parvi, CFO i szef dywizji Paper w Stora Enso.
 
Schwarz Produktion ma przejąć własność zakładu w Maxau na początku 2023 roku. Plan Schwarz zakłada kontynuację produkcji papieru w tym miejscu, a 440 pracowników papierni w Maxau będzie częścią transakcji. Stora Enso będzie nadal prowadzić zakład w Maxau i obsługiwać swoich klientów w zakresie papieru superkalandrowanego (SC) do czasu zamknięcia transakcji.
 
Transakcja zmniejszy roczne zdolności produkcyjne Stora Enso w zakresie papieru SC o 530 000 ton. Na podstawie danych z 2021 roku oczekuje się, że zbycie zmniejszy roczną sprzedaż Stora Enso o około 250 mln EUR. Z zastrzeżeniem korekt w dniu zamknięcia, Stora Enso zaksięguje jednorazowy zysk ze zbycia w wysokości około 50 mln EUR, w swoim zysku operacyjnym według MSSF w pierwszym kwartale 2023 roku, traktowanym jako pozycja wpływająca na porównywalność.
 
Proces zbycia jest kontynuowany dla pozostałych zakładów papierniczych w Nymölla, Hylte i Anjala, bez ustalonego terminu zakończenia. Proces ten nie ma bezpośredniego wpływu na działalność papierniczą Stora Enso, która nadal obsługuje swoich klientów. W zakładzie w Langerbrugge prowadzone jest studium wykonalności dotyczące potencjalnego przekształcenia jednej z dwóch linii papierniczych w linię do produkcji tektury falistej. Stora Enso nadal obsługuje swoich klientów z Langerbrugge co najmniej do końca 2024 roku.
 
Stora Enso posiada obecnie pięć zakładów produkcji papieru. W sumie dywizja Paper zatrudnia obecnie około 2300 pracowników. W 2021 roku sprzedaż netto dywizji Paper wyniosła 1,703 mld euro.
  
Schwarz Produktion to marka parasolowa dla spółek produkcyjnych Grupy Schwarz. W sumie ponad 4,500 pracowników w spółkach Schwarz Produktion pracu przy produkcji wysokiej jakości żywność, jak również zrównoważonych opakowań i materiałów dla sieci handlu detalicznego Lidl i Kaufland. Oprócz wody mineralnej i napojów bezalkoholowych, spółki Schwarz Produktion produkują również czekoladę, suszone owoce, pieczywo, kawę i lody. Ponadto, trzy zakłady produkujące tworzywa sztuczne i świadczące usługi recyklingu są centralnym elementem unikalnego cyklu materiałów PET.