Tuomo Heikkinen ze Stora Enso o znaczeniu przywództwa i odpowiedzialności

22/01/2024
Tuomo Heikkinen ze Stora Enso o znaczeniu przywództwa i odpowiedzialności

Zapraszamy do lektury wywiadu z Tuomo Heikkinenem, pełniącym w niej funkcję Vice President i kierującym jednostką biznesową Business Development for the Growth w Stora Enso.  

Jak Pan się czuje w nowej roli, którą objął Pan sześć miesięcy temu?
Tuomo Heikkinen: - Jestem wciąż niezwykle podekscytowany możliwością kierowania zespołem odpowiedzialnym za rozwój biznesu i stymulującego proces komercjalizacji naszych strategicznych platform wzrostu w dziale Biomaterials, z myślą o całej firmie. Trafiłem na okres rzeczywistej transformacji Stora Enso i nie mogę się doczekać tego co przed nami.

Prosimy zatem o bliższe przedstawienie siebie i drogi, jaką Pan przeszedł  do obecnej pozycji zawodowej.
- Od zawsze byłem pasjonatem biznesów bazujących na zrównoważonym wzroście, mających zdolność do realnego przekształcania tradycyjnych sektorów przemysłowych. Pracowałem już na wielu stanowiskach w Stora Enso we wcześniejszych latach. Moja aktywność zawodowa w tej firmie zaczęła się w dziale Consumer Boars, który obecnie funkcjonuje pod nazwą Packaging Materials. Stamtąd trafiłem do Biomaterials. W obu zajmowałem stanowiska prawne, uważnie obserwując pracę naszych specjalistów kreujących nowe obszary biznesowe. Dzięki temu obecnie mogę być w jeszcze większym stopniu integralnym elementem tych przedsięwzięć. Te doświadczenia pomogły mi rozwinąć holistyczne zrozumienie możliwości Stora Enso i utorowały mi drogę do zrobienia kolejnego kroku, tj. objęcia roli lidera biznesowego.

Brzmi jakby odbył Pan właściwą drogę w ramach struktur firmy. Jakie są Pana najważniejsze obszary odpowiedzialności jako Vice President i osoby kierującej jednostką Business Development for the Growth? Jakie cele Pan sobie wyznaczył?
- Jako osoba kierująca zespołem odpowiedzialnym za rozwój biznesu, moim najważniejszym zadaniem jest wspieranie naszych kolegów w realizacji strategicznych, generujących przyszłościowe wzrosty projektów w ramach działu Biomaterials. Obecnie dwoma kluczowymi są tu komercjalizacja naszych biospoiw oraz projekt związany z materiałem Lignode. Oba wymagają ścisłej współpracy, eksplorowania nowych możliwości rynkowych i rozwijania innowacyjnego podejścia do nowych modeli biznesowych. W mojej gestii pozostaje też dbałość o to, by nasz zespół był wyposażony w niezbędne zasoby i posiadał odpowiednie wsparcie do realizacji tych niezwykle ambitnych przedsięwzięć. Docelowo rzecz jasna naszym zadaniem jest dostarczanie komercyjnych rozwiązań, spełniających oczekiwania klientów – wielu z nich to liderzy w obszarze zrównoważonego rozwoju na swoich rynkach – oraz zapewnianie z zysków dla Stora Enso.

Staje się jasnym jak ważna jest rola Pańskiego zespołu w kontekście rozwoju całej firmy. Czy może Pan wskazać kluczowe wyzwania jakie stoją przed Wami?
- Do najważniejszych należą definiowanie i odpowiednie poruszanie się w szybko ewoluującym otoczeniu biznesowym, wyprzedzanie trendów przemysłowych i błyskawiczna realizacja zadań. To zaś oznacza ciągłą ocenę rynku pod względem konkurencyjności, zrozumienie potrzeb naszych klientów oraz właściwe dostosowywanie naszej oferty, tak by opracowywane rozwiązania i aplikacje były dla nich atrakcyjne. Co więcej, stymulowanie wzrostów wymaga efektywnej współpracy pomiędzy różnymi osobami w ramach zdecentralizowanej organizacji, więc zbudowanie tego typu wszechstronnych, łączących różne kompetencje relacji będzie tu bardzo istotne. Wreszcie, ponieważ stale rozszerzamy naszą działalność, musimy posiadać odpowiednią umiejętność szybkiego dopasowywania się i utrzymać tego ducha przedsiębiorczości, który zaprowadził nas do miejsca, w jakim dziś jesteśmy. Jednocześnie zaś powinniśmy zadbać o wdrażanie na skalę przemysłową skalowalnych procesów i struktur.

Rzeczywiście mówimy tu o dużych wyzwaniach. Uczestnicząc w tej ekscytującej zapewne przygodzie, jakie wartości i zasady przywództwa są Panu najbliższe?
- W mojej ocenie przywództwo polega na wzmacnianiu i inspirowaniu innych osób, by wykrzesać tkwiący w nich potencjał. Ale też w byciu uprzejmym i służeniu innym. Wierzę w kulturę wzajemnego zaufania, otwartą komunikację i współpracę. Cenię różnorodność i mam nadzieję, że zróżnicowany zespół może wnieść różne perspektywy i stymulować innowacyjne działania. Wierzę też w przywództwo oparte na konkretnych przykładach oraz w to, że jako lider będę rozliczamy z realizowanych przeze mnie działań zadań. Sądzę jednocześnie, że ważną jest umiejętność świętowania sukcesów i uczenia się na błędach, a także tworzenia środowiska które zachęca do eksperymentowania i stałego doskonalenia.

Mówimy tu zatem o niezwykłych zasadach w kontekście przywództwa. Na koniec, czego w największym stopniu Pan oczekuje po procesie komercjalizacji?
- Myślę, że wszystko sprowadza się do realizacji wspólnych, zespołowych osiągnięć. Najbardziej zatem nie mogę doczekać się wspólnego świętowania naszych sukcesów w ramach poszczególnych projektów.

Źródło: Stora Enso

Kategoria: