Masy celulozowe

Omega Waldemar Staniszewski

Handel surowcami i maszynami nowymi oraz używanymi z branży papierniczej.

Södra Cell

Södra Cell - producent celulozy papierniczej i celulozy do przerobu chemicznego do ​wielu wielu zastosowań