Masy celulozowe

Omega Waldemar Staniszewski

Handel surowcami i maszynami nowymi oraz używanymi z branży papierniczej.

Eco-Nord

Makulatura, recykling, niszczenie dokumentów, surowce wtórne, skup

Södra Cell

Södra Cell - producent celulozy papierniczej i celulozy do przerobu chemicznego do ​wielu wielu zastosowań