Kalandry

Polon-Izot Sp. z o.o.

Systemy pomiaru grubości, gramatury i wilgotności wyrobów papierniczych