Arctic Paper wprowadza program poprawy rentowności

28/07/2015
Artcic Paper Mochenwangen

Arctic Paper ogłasza „Program poprawy rentowności 2015/2016", obejmujący działania zmierzające do redukcji dalszych strat fabryki w Mochenwangen.

Spółka Arctic Paper podjęła decyzję o dalszym przyspieszeniu wprowadzania zmian strukturalnych. Wynika to z utrzymującej się niekorzystnej sytuacji na rynku papierniczym oraz efektów polityki Europejskiego Banku Centralnego (EBC), która w ostatnich miesiącach doprowadziła do znaczącego umocnienia się dolara amerykańskiego.

„Program poprawy rentowności 2015/ 2016" obejmuje wszystkie spółki Grupy, a jego celem jest redukcja kosztów działalności o około 50 mln zł rocznie. Zgodnie z założeniami Programu głównymi działaniami w jego zakresie będą: stworzenie centrów usług wspólnych dla spółek z Grupy, wprowadzenie indywidualnych programów poprawy rentowności w fabrykach oraz audyt kosztów usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne. W wyniku przeprowadzenia powyższego Programu Zarząd oczekuje poprawy rentowności działalności operacyjnej Grupy i wzrostu efektywności wszystkich funkcji wsparcia operacyjnego.

Zarząd Arctic Paper wprowadza kolejne działania zmierzające do ograniczenia kosztów celem redukcji strat powstałych w fabryce w Mochenwangen, w tym poddaje ocenie możliwość wygaszania produkcji. Procesy związane z informowaniem pracowników i prowadzeniem konsultacji pracowniczych rozpoczną się w terminie przewidzianym przepisami lokalnego prawa. Jednocześnie rozważana jest możliwość ewentualnej sprzedaży fabryki. Zarząd spodziewa się, że rezultatem wyłączenia strat fabryki w Mochenwangen ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat będzie poprawa wyniku Grupy o około 18 mln zł w 2015 roku.

W 2013 r. spółka Arctic Paper rozpoczęła proces przekształcania fabryki Arctic Paper Mochenwangen w jednostkę produkującą specjalistyczne papiery techniczne (papiery tłuszczoodporne, papier dla branży podłogowej, specjalistyczne tapety), w tym samym roku zamknięta też została linia produkcyjna PM 1. Od tego czasu zarząd oraz pracownicy podejmują istotne wysiłki w celu dokonania zmiany profilu fabryki. W samym tylko 2015 r. powstało kilka nowych produktów tłuszczoodpornych oraz dwa nowe produkty dla branży podłogowej i tapeciarskiej w atrakcyjnych dla klientów cenach. Pomimo tych starań rachunek przepływów pieniężnych fabryki nadal pozostaje ujemny, na co wpływ ma również umacnianie się dolara amerykańskiego.

Kategoria: