Piana w produkcji papieru – jak jej zapobiegać?

18/11/2021
Piana w produkcji papieru – jak jej zapobiegać?

Papier jest jednym z kluczowych materiałów na całym świecie. Mimo rozwijających się technologii, cyfryzacji itp., wciąż wykorzystujemy papier do różnych celów. To na nim zapisujemy istotne dla nas dane, a czasami też zwykłe listy zakupów. Papier wykorzystujemy również do druku czy wytwarzania pięknych ozdób. Trudno też wyobrazić sobie brak dostępu do papieru toaletowego, a dla niektórych również dom bez papierowych ręczniczków w kuchni.

Ze względu na cieszące się powodzeniem, wszechstronne zastosowanie papieru wciąż dopracowuje się jedynie metodę produkcji oraz zmienia wykorzystywane surowce i dodatki. Istotna jest jakość wykorzystywanych produktów, a także ich właściwości czy skład. Dostosowując technologię coraz częściej brane są pod uwagę są także obecnie panujące trendy, związane między innymi z kwestiami oddziaływania na środowisko. W związku z tym do produkcji wykorzystuje się np. makulaturę, a także inne bardziej ekologiczne produkty.

Każdy z etapów produkcji papieru jest bardzo ważny i jego przebieg ma wpływ na ostateczną jakość gotowego wyrobu. Jednym ze zjawisk, które mogą utrudnić ten proces jest pienienie. Wykorzystywane substancje oraz metodologia procesu niestety często doprowadzają do tego efektu, jednak nie jest on pożądany. Jak więc zapobiegać tworzeniu się piany w produkcji papieru? O tym przeczytasz w poniższym artykule.

Substancje zapobiegające pienieniu

W czasie produkcji papieru mamy do czynienia z powstawaniem różnych gazów. Jeśli dojdzie do ściśnięcia gazowych pęcherzyków podczas procesu, może to spowodować nierównomierne rozłożenie masy celulozowej, a to niekorzystnie wpłynie na jakość papieru. Dlatego też stosuje się substancje odpieniające. Są one wykorzystywane w procesach produkcji wszystkich wyrobów papierniczych. Preparaty te stosuje się na każdym etapie produkcji.

Skąd bierze się piana? Wytwarza się ona w trakcie mieszania masy celulozowej i powstających gazów. Dodatkowo jest zatrzymywana przez obecne w masie środki powierzchniowo – czynne. Dlatego też stosowane są różnego rodzaju substancje odpieniające. Ich rolą jest uwalnianie uwięzionych w masie pęcherzyków i utrudnianie wytwarzania piany. Dzięki tym zabiegom, gotowy produkt będzie cechował się większą jednolitością oraz mniejszą łamliwością.

Piana w produkcji papieru – jak jej zapobiegać?

Jakie substancje odpieniające wybrać?

Każdy z nas ceni sobie wysoką jakość wśród produktów papierniczych, niezależnie od ich zastosowania. Dlatego też kluczowym jest by do ich produkcji wykorzystywać właściwe surowce i dodatki, które zapewnią wymaganą jakość, nadadzą właściwe cechy i ułatwią proces wytwarzania. Wybór środków odpieniających, które mają bezpośredni wpływ na gotowy wyrób, również jest bardzo istotny. Dlatego warto postawić na sprawdzonych producentów.

Jednym z nich jest Grupa PCC, która w swojej ofercie posiada całą gamę produktów odpieniających dedykowanych przemysłowi celulozowo – papierniczemu. Wśród nich znajdziemy serię ROKAmer. Są to niejonowe surfaktanty w postaci kopolimerów blokowych EO/PO (tlenku etylenu oraz tlenku propylenu). Charakteryzują się wysoką skutecznością likwidowania piany, a także zapobiegania powstawaniu jej. Dzięki temu dodatkowi możliwa jest poprawa wydajności kolejnych etapów produkcji papieru.

Drugą grupą, na którą warto zwrócić uwagę, są ROKAnole LP. Są to również surfaktanty niejonowe, ale w typie alkoksylowanych alkoholi tłuszczowych. Te wysokocząsteczkowe polimery także charakteryzują doskonałe właściwości antypienne. Hydrofobowy charakter tych substancji powoduje, że obniżane jest napięcie powierzchniowe między cieczą a powietrzem. Tym samym wpływa na migrację wyrobu do powierzchni cieczy. Zapewnia to poprawę „drenażu” piany, redukując jej objętość w efekcie końcowym. Zastosowanie tego typu produktów pozwoli uzyskać wysokiej jakości gotowe wyroby papierniczy.

Dodatkowo warto wspomnieć, że produkty od Grupy PCC posiadają szereg certyfikatów, które potwierdzają między innymi ich właściwości ekologiczne czy też zdolność do zastosowania przy wytwarzaniu produktów mających kontakt z żywnością. Zachęcamy do zapoznania się z dedykowaną ofertą produktową dostępną na Portalu Produktowym Grupy PCC – https://www.products.pcc.eu/pl/.