Stora Enso zwiększy produkcję celulozy

14/12/2022
Stora Enso zwiększy produkcję celulozy
Stora Enso wzmacnia koncentrację na specjalistycznych gatunkach celulozy, inwestując 38 mln euro w produkcję niebielonej masy celulozowej (UKP) w zakładzie Enocell w Finlandii oraz 42 mln euro w usprawnienie produkcji masy celulozowej w zakładzie Skutskär w Szwecji. Inwestycje te będą wspierać rosnące zapotrzebowanie konsumentów na niebielone odnawialne materiały opakowaniowe oraz produkty higieniczne.
 
Zwiększając udział UKP w portfelu celulozowym, Stora Enso kontynuuje swoją strategiczną ścieżkę rozwoju bardziej wyspecjalizowanych gatunków celulozy skandynawskiej, jednocześnie optymalizując swój udział w standardowej masie rynkowej. Długoterminowe trendy wskazują na preferowanie przez konsumentów produktów opakowaniowych opartych na włóknach odnawialnych w mniejszym stopniu bielonych lub brązowych. Po zakończeniu inwestycji zakład Enocell będzie mógł elastycznie produkować masę UKP i Nordic Bleached Softwood Kraft (NBSK). Dzięki zmniejszonemu wykorzystaniu chemikaliów do bielenia, ślad węglowy na tonę wyprodukowanego UKP będzie o ponad 20% niższy niż w przypadku równoważnej ilości bielonej masy produkowanej w zakładzie Enocell. Zakończenie inwestycji planowane jest na ostatni kwartał 2024 roku.
 
Inwestycja w usprawnienie produkcji masy celulozowej w zakładzie Skutskär wzmacnia pozycję Stora Enso jako wiodącego producenta masy celulozowej w Europie. Dzięki modernizacji dokonanej w ramach inwestycji, Grupa może zaspokoić zapotrzebowanie klientów na określone rozmiary walców, poprawić bezpieczeństwo pracy i zwiększyć produkcję masy celulozowej w zakładzie w Skutskär. Oczekuje się, że inwestycja zostanie zakończona w drugim kwartale 2024 roku.
 
- Poprzez optymalizację naszego portfela celulozowego, posuwamy naprzód bardziej wyspecjalizowaną ofertę celulozową, jednocześnie poprawiając wydajność produkcji i zrównoważony rozwój. Pozwoli nam to sprostać szybko rosnącemu zapotrzebowaniu na wykorzystanie niebielonej i mniej bielonej masy celulozowej w zastosowaniach opakowaniowych i higienicznych - mówi Johanna Hagelberg, wiceprezes wykonawczy, dział Biomateriałów w Stora Enso.
 
Obie inwestycje mieszczą się w ramach wytycznych dotyczących wydatków kapitałowych Grupy.
 
Roczna zdolność produkcyjna zakładu Enocell firmy Stora Enso wynosi 630 000 ton pulpy z drewna miękkiego i twardego. Zakład zatrudnia około 280 osób. Roczna zdolność produkcyjna zakładu Stora Enso w Skutskär wynosi 545 000 ton masy celulozowej z drewna miękkiego i twardego. Zakład zatrudnia około 420 osób.