Przyszłość papierów specjalistycznych

20/12/2015
papiery specjalistyczne

Światowa produkcja papierów specjalistycznych wyniosła w 2014 roku 26,5 mln ton, w roku 2015 ma sięgnie poziomu 26,9 mln ton. Prognozy na rok 2020 przewidują wielkość produkcji 29,3 mln ton, tj. wzrost o 1,8% rocznie w latach 2015-20 - możemy przeczytać w najnowszym raporcie agencji badań rynkowych Smithers Pira.

Okres 2007-12 był wyjątkowy ze względu na spowolnienie gospodarki. Pewne regiony odczuły to bardziej niż inne. Zwłaszcza Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia i Japonia stawiły czoła spirali spadającego realnego dochodu prowadzącego do zmniejszonego zapotrzebowania i zamknięcia części fabryk.

Mamy jednak także zwycięzców. Niektóre rozwijające się stopniowo rynki, mniej wystawione na ryzyko związane z rynkami finansowymi Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej, doświadczyły czegoś w rodzaju boomu. Lista przykładów jest całkiem długa: Meksyk, Brazylia, Argentyna, Wenezuela, Polska, Rosja, Turcja, Indie, Chiny, Wietnam, Malezja i Filipiny są tylko niektórymi rynkami, które zyskiwały przez ostatnie lata wzrost obrotów.

Różnorodność rynków papierów specjalistycznych została naznaczona na wiele sposobów przez ogólne zmiany w przemyśle papierniczym. Zjawisko naznaczania będzie postępować do roku 2020 - przewiduje raport Smithers Pira.

Azja jest gotowa, by rozciągnąć swoje rynkowe przewodnictwo na tradycyjne, dochodowe rynki takie jak Europa Zachodnia i Ameryka Północna.

produkcja papierów specjalistycznych

Światowa produkcja papierów specjalistycznych. Źródło: Smithers Pira.

Papier książkowy

Być może jednym z najbardziej znaczących rozwojów, jaki miał miejsce w ostatnich latach, jest ten dotyczący papier książkowy. Podczas gdy trendy stopniowo się zmieniają i książki w twardej oprawie od wielu dekad zostają powoli zastępowane przez wydania w oprawie miękkiej, rynek książkowy jest pod presją ze strony zmniejszonego dochodu realnego i rosnącej popularności czytników elektronicznych. W Europie Zachodniej, e-czytniki przejęły jedynie 1% rynku po kilku latach od momentu pojawienia się w sprzedaży. Jednakże w obecnie posiadają 5% rynku. W Stanach Zjednoczonych liczba ta była na początku bliska 15%, a obecnie wynosi około 25%.

Na większości pozostałych rynków format książek nadal postrzegany jest tradycyjnie, a wpływ jest typowo finansowy. Jeśli dochody realne skurczą się, zmniejszy się także nakład książek. Na niektórych rynkach, takich jak Ameryka Łacińska czy Indie, książki nie są tradycyjnie kupowane. Istnieją rynki gazet czy magazynów, w których książki są sprzedawane tylko jako materiały referencyjne. Globalną implikacją dla przemysłu papierniczego jest to, że gdy poziom czytelnictwa spada na bogatszych rynkach Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej, nadal istnieją możliwości ekspansji na rynki rozwijające się, gdzie kładziony jest silny nacisk na edukację.

Sam rynek wydawniczy zmienił się i chociaż nadal ma do czynienia ze stratami, jako iż dochód realny nabywców spadł w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej, nadal istnieje alternatywa w postaci sprzedaży książek do innych krajów, w tym zwłaszcza do Chin czy Indii. Inne rynki, takie jak Afryka Północna, Polska, Turcja i Wietnam także stały się w ostatnich latach znaczące. W każdym przypadku, dostępność lokalnych zasobów drukarskich pozytywnie oddziałuje na lokalne zapotrzebowanie.

Ważne segmenty rynku

Niektóre segmenty są istotne dla handlu i biznesu, przez co są wrażliwe na zmiany w aktywności ekonomicznej. Dobrymi przykładami są: papier do drukarek i papier termiczny. Na inne segmenty oddziałują wydatki na reklamę, które w teorii powinny wzmacniać aktywność biznesową, lecz jeżeli budżety są ograniczone, zapotrzebowanie na papier i karton plakatowy jest zmniejszone.

Rodzaje papieru specjalistycznego, które są zależne od tradycyjnych form reklamowych także zostały naznaczone. Papier listowy ma jedynie marginalny wpływ lecz inne rodzaje papieru, używane zarówno do produktów farmaceutycznych oraz gospodarstwa domowego notują wzrost. Sztywny papier wykorzystywany w biznesie oraz koperty również wzrosły na wszystkich rynkach ze względu na wzmożone akcje promocyjne mające na celu przyciągnąć firmy.

Papier zabezpieczony

Papier zabezpieczony doświadczył różnorakich wyników: papier wykorzystywany przy druku banknotów mierzy się z konkurencją w postaci kart kredytowych, czeki papierowe tracą znaczenie na rzecz przelewów elektronicznych, znaczki pocztowe w podobny sposób odsuwane są na bok ze względu na globalną popularność poczty elektronicznej.

Bilety i paragony tracą na znaczeniu zwłaszcza na rynkach rozwiniętych, gdzie skurczył się dochód realny, lecz odwrotna sytuacja ma miejsce na rynkach rozwijających się.

Wzrost regionalny: Azja

W Azji istnieje wzrastający rynek dla papierów drukarskich, papierów do pisania i do opakowań. Znamienita jest wysoka ilość inwestycji w fabryki produkujące pulpę i papier w Chinach. Kolejną ważną cechą jest stałe zapotrzebowanie w Japonii. Konsekwentnie, większość segmentów papierniczych odnotowuje stałą sprzedaż w tym kraju.

Fabryki pulpy i papieru na rynkach azjatyckich działają w bardzo wąskich marginesach, jednakże coraz lepiej radzą sobie z przetrwaniem poprzez regionalny eksport, przez co będą mniej zależne od sprzedaży w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej w nadchodzącym roku.

Kategoria: