Rozwiązania Metsä Board z zakresu gospodarki obiegowej na jesiennych targach opakowań

07/09/2022
Rozwiązania Metsä Board z zakresu gospodarki obiegowej na jesiennych targach opakowań

Tektura z włókien pierwotnych to doskonały materiał dla gospodarki obiegowej. Metsä Board jest czołowym europejskim producentem najwyższej jakości tektur z włókien pierwotnych i wchodzi w skład Grupy Metsä. Tej jesieni Metsä Board zaprezentuje rozwiązania opakowaniowe, które wspierają niezwykle ważną gospodarkę obiegową. Podczas popularnych targów opakowaniowych pokaże potencjał tektury w zastępowaniu materiałów z paliw kopalnych i zmniejszaniu śladu węglowego opakowań

Metsä Board zaprezentuje szeroką gamę zastosowań opakowaniowych swojej tektury z barierą dyspersyjną, która może być w całości poddawana recyklingowi. Na przykładzie tektury litej i białych kraftlinerów zademonstrowana zostanie koncepcja zrównoważonego obniżania gramatur, która umożliwia efektywne wykorzystywanie zasobów i zmniejszenie ilości materiałów oraz zmniejsza ogólny ślad węglowy opakowań. Metsä Board przedstawi również swoje bieżące projekty inwestycyjne mające na celu zwiększenie zdolności produkcyjnej, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na tekturę produkowaną w sposób zrównoważony.

Metsä Board zaprezentuje swoje Centrum Doskonałości oraz koncepcję warsztatów współtworzenia dostosowanych do potrzeb klienta, które wspierają innowacyjność i przyspieszają rozwój nowych rozwiązań w zakresie opakowań. Dzięki niedawno udostępnionym usługom 360 Services, Metsä Board może pomóc swoim klientom w uzyskaniu najwyższej wydajności i efektywności wykorzystania zasobów, wykorzystując lekkie tektury w całym łańcuchu wartości opakowań i uwzględniając takie dziedziny jak zrównoważony rozwój, projektowanie opakowań, optymalizację wytrzymałości dzięki symulacji, przetwarzanie, drukowanie i wiele innych.

Jesienią 2022 roku Metsä Board będzie uczestniczyć w następujących targach:

Fachpack, Norymberga, Niemcy, 27-29 września, numer stoiska 7A-136

Luxe Pack Monako, 3-5 października, numer stoiska AA02 Hall Atrium

Pack Expo Chicago, 23-26 października, numer stoiska 24010