Smurfit Kappa zredukuje emisję CO2 w papierni w Zülpich

27/07/2022
Smurfit Kappa zredukuje emisję CO2 w papierni w Zülpich

Smurfit Kappa zakończyła wielomilionowy projekt zrealizowany w ramach działań mających na celu zrównoważony rozwój papierni w Zülpich w Niemczech oraz zmniejszenie emisji CO2. Inwestycja o wartości 11,5 milionów euro obejmowała gruntowną przebudowę wielopaliwowego kotła, aby zapewnić bardziej zrównoważone źródła paliwa do wytwarzania pary i energii elektrycznej.

Fabryka w Zülpich produkuje około 500 000 ton papieru rocznie. Obecnie jest zasilana trzema rodzajami paliw: własnym biogazem, będącym produktem ubocznym oczyszczalni ścieków; gazem ziemnym oraz materiałami resztkowymi, czyli tak zwanymi „odrzutami”, powstającymi w procesie recyklingu papieru, które dzięki ich wykorzystaniu nie są już odpadami.

Projekt zakłada zmniejszenie emisji CO2 w papierni w Zülpich o ponad 25%, co pozwoli zaoszczędzić 55 000 ton dwutlenku węgla rocznie. To z kolei przełoży się na obniżenie emisji CO2 o 2% na poziomie globalnym w całej grupie Smurfit Kappa. Celem jest zredukowanie o 55% emisji CO2 z paliw kopalnych do 2030 roku oraz osiągnięcie zerowej emisji netto CO2 do 2050 roku. Lider branży opakowań uzyskał również potwierdzenie swoich celów klimatycznych w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi) jako zgodnych z wytycznymi porozumienia paryskiego.

Wdrożenie modelu gospodarki obiegu zamkniętego w papierni w Zülpich wykracza także poza jej własny obszar działania. Niemiecki zakład tworzy też procesy w zakresie obiegu zamkniętego z papierniami Smurfit Kappa znajdującymi się w Parenco i Roermond w Holandii. Odrzuty z tych zakładów stają się cennym źródłem paliwa dla Zülpich.

- Uruchomienie tego najnowocześniejszego kotła wielopaliwowego jest kolejnym przykładem potwierdzającym, że zrównoważony rozwój jest częścią DNA Smurfit Kappa. Projekt pokazuje, że wydajność ekonomiczna i zrównoważony rozwój w żadnym wypadku się nie wykluczają. Co więcej mogą iść ze sobą w parze w kierunku papierni przyjaznej dla środowiska - powiedział Pim Wareman, CEO Smurfit Kappa Recycled Paper Cluster.

Andreas Zeitlinger, Managing Director papierni w Zülpich, dodał:

- Jesteśmy niezwykle zadowoleni z uruchomienia nowego, bardzo wydajnego kotła. Ta inwestycja wzmocniła nasze zaangażowanie w tworzenie modelu biznesowego o obiegu zamkniętym. Dzięki przekształceniu ubocznych produktów z procesu produkcji papieru, takich jak odrzuty i biogaz w parę i energię elektryczną, jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

W nadchodzących miesiącach fabryka w Zülpich planuje wiele inicjatyw, aby jeszcze bardziej poprawić swoje wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Źródło: Smurfit Kappa