Stora Enso wdraża działania restrukturyzacyjne

05/09/2023
Stora Enso wdraża działania restrukturyzacyjne
Stora Enso poinformowała o wdrażanych działaniach restrukturyzacyjnych, zaanonsowanych w komunikacie z 15 czerwca br. Mają one poprawić konkurencyjność całej grupy w długiej perspektywie czasowej, jak też umożliwić jej stworzenie zdecentralizowanego modelu operacyjnego. Zakłada on jeszcze bardziej zwiększoną koncentrację na kliencie i jego potrzebach. Kierownictwo Stora Enso przewiduje, że wszystkie zaplanowane działania będą skutkować redukcją o ok. 1150 etatów. Jak informuje spółka w najnowszym komunikacie dotyczącym restrukturyzacji, część negocjacji pracowniczych (uwzględniających ok. 710 stanowisk) już się zakończyła.
 

Dział Biomaterials: zamknięcie celulozowni Sunila (Finlandia)

Stora Enso poinformowała o zakończeniu negocjacji pracowniczych w zakładzie Sunila i zdecydowała o całkowitym zakończeniu realizowanych tu produkcji celulozy i ekstrakcji ligniny. Jego moce wytwórcze wynoszą 375 tys. ton celulozy długowłóknistej i 50 tys. ton ligniny. Produkcja ww. asortymentu w Sunila została wstrzymana w maju br. i nie zostanie wznowiona, co dotknie 240 zatrudnionych tu osób. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w zakładzie Sunila nadal będzie działać pilotażowa fabryka materiałów do proekologicznych baterii, bazujących na niekopalnym węglu. 
 

Restrukturyzacja w dziale Packaging Materials

W 3. kwartale br. Stora Enso całkowicie wyłączyła z produkcji jedną z czterech linii wytwarzających papiery do tektury falistej w zakładach w Ostrołęce. Jej roczne moce wytwórcze wynosiły 120 tys. ton pochodzących z recyklingu papierów do tektury falistej. Zamknięcie linii dotknęło 50 pracujących przy niej osób.
W czerwcu br. Stora Enso sfinalizowała negocjacje pracownicze w ramach działu Packaging Materials, uwzględniające redukcję ok. 250 stanowisk w kadrze zarządczej i wspierającej. 
Trwają wciąż konsultacje z reprezentacją pracowników zatrudnionych w zakładach De Hoop (Holandia) w związku z planowanym zamknięciem dwóch linii wytwarzających papiery do tektury falistej. Kierownictwo firmy oczekuje ich zakończenia w 4. kwartale br. Zakład De Hoop zatrudnia ok. 185 osób a jego roczne moce wytwórcze wynoszą 380 tys. ton papierów do tektury falistej, jak też papierów do wytwarzania tektur typu plasterboard liner i honeycomb liner.
 

Dział Wood Products: zamknięcie tartaku Estonii

Stora Enso zdecydowała o całkowitym zamknięciu tartaku Näpi w Estonii. Jego roczne moce wytwórcze wynoszą ok. 50 tys. m3 drewna tartacznego, 180 tys. m3 przetworzonych wyrobów drzewnych oraz 25 tys. ton peletu. Zamknięcie będzie mieć miejsce w 4. kwartale br. i bezpośrednio dotknie ok. 90 pracowników zatrudnionych przez firmę w Estonii. 
 

Redukcja zatrudnienia w dziale biurowym grupy

Stora Enso zakończyła negocjacje dotyczące redukcji etatów w dziale biurowym, uwzględniające pracowników funkcyjnych zatrudnionych w Finlandii. Dotknie ona ok. 80 zatrudnionych tam osób. Jak podano w komunikacie, negocjacje w innych krajach wciąż trwają, a ich zakończenie przewidywane jest przed końcem br. 
 
Firma podaje, że już zrealizowane i zaplanowane działania restrukturyzacyjne obniżą roczne przychody ze sprzedaży o ok. 380 mln euro (w oparciu o wyniki za 2022 rok). Jednocześnie kierownictwo firmy oczekuje, że zysk operacyjny EBIT w skali roku zwiększy się w wyniku ww. działań o ok. 110 mln euro. W wynikach za 2. kwartał br. Stora Enso uwzględniła ok. 140 mln euro jako bezgotówkową utratę wartości aktywów związaną z planowanymi zamknięciami oraz ok. 80 mln euro na poczet potencjalnych odpraw i wydatków restrukturyzacyjnych – jako czynnik wpływający na porównywalność.
 
Fot.: Stora Enso