Stora Enso wybuduję w Oulu nową linię do produkcji tektury

19/06/2023
Stora Enso wybuduję w Oulu nową linię do produkcji tektury

30 maja br. w zakładach Stora Enso w Oulu (Finlandia) położony został kamień węgielny pod budowę nowej linii produkcyjnej, wytwarzającej tekturę litą do opakowań jednostkowych. Jak podkreśla kierownictwo firmy, jest to kolejny, istotny krok w realizowanej przez nią strategii oferowania proekologicznych, w pełni odnawialnych materiałów, a zarazem współtworzenia cyrkularnej przyszłości dla całej branży opakowań. W tym celu, zdaniem Stora Enso, w coraz większym stopniu na rynek muszą być wprowadzane produkty i usługi charakteryzujące się neutralnością względem klimatu i bioróżnorodności. Firma przekonuje, że owa cyrkularna przyszłość zakłada systematyczne zastępowane plastiku materiałami odnawialnymi, pełną odzyskiwalność opakowań oraz zapewnienie niskiego poziomu emisji, zgodnego z rynkowymi standardami.

Z myślą o przekuwaniu swojej wizji w rzeczywistość, firma podejmuje kolejne, strategiczne kroki umożliwiające zwiększenie ilości materiałów odnawialnych oferowanych na rynku. Jednym z nich jest nowa linia do wytwarzania tektury litej do opakowań jednostkowych w zakładach w Oulu – mieście w północnej Finlandii, zamieszkałym przez ok. 200 tys. ludzi.

Plany firmy zakładają jej uruchomienie w 2025 roku – wówczas moce produkcyjne nowej linii osiągną pułap nawet 750 tys. ton odnawialnych materiałów opakowaniowych, bazujących na włóknach pochodzących ze zrównoważonych upraw leśnych. Ten znacząco zwiększony wolumen produkcyjny ma – jak podkreśla Stora Enso – zmotywować większą liczbę jej klientów do dokonywania bardziej proekologicznych wyborów w kontekście opakowań na żywność i napoje. W ramach promowanego przez firmę zamkniętego obiegu surowca produkowane w Oulu odnawialne materiały opakowaniowe będą biodegradowalne, odzyskiwalne, oferujące niski ślad węglowy i stanowiące atrakcyjną alternatywę dla tworzyw sztucznych.

„Inwestycja ta jest kluczowym krokiem w kontekście naszej działalności na stale rosnącym rynku opakowań. Tektury opakowaniowe cechuje wszechstronność, rośnie liczba ich rodzajów i mamy tu za sobą wieloletnią wiedzę ekspercką uwzględniającą także potrzeby naszych klientów. Wytwarzane w Oulu materiały pomogą w zastępowaniu rozwiązań bazujących na plastiku, ale też umożliwią zwiększenie naszych udziałów w innych obszarach, gdzie tradycyjnie wykorzystywana jest tektura – mówi Andreas Birmoser, Senior Vice President w dziale Consumer Board firmy Stora Enso. – Bazujemy tu na istniejącej platformie produkcyjnej, by zapewnić bardziej zyskowną przyszłość dla całej grupy Stora Enso. Sprawna logistyka i wysoko rozwinięty łańcuch dostaw w regionie fabryki w Oulu pozwolą nam wydajnie obsługiwać klientów ze wszystkich kierunków świata. To niezwykle ważny czynnik: budujemy w oparciu o posiadane zasoby, jednocześnie się rozwijając”.

Sześć powodów dla wyboru Oulu

Za sprawą zainicjowanej właśnie budowy fabryka w Oulu będzie dysponować dwiema wysokowydajnymi liniami produkcyjnymi do wytwarzania tektur opakowaniowych. Dzięki temu – jak podkreśla Stora Enso – obsłuży klientów nie tylko z rynku europejskiego, ale też w skali globalnej. W tym kontekście firma wymienia sześć argumentów przemawiających za tą właśnie lokalizacją.

Popyt rynkowy

Stora Enso podkreśla, że globalne zapotrzebowanie na zrównoważone materiały opakowaniowe rośnie w szybkim tempie. Prognozy rynkowe, na jakie powołuje się firma, wskazują na wzrost rynku tektury na opakowania jednostkowe do poziomu 11 mln ton w roku 2030. Jednocześnie popyt ma rosnąć szczególnie w kluczowych z punktu widzenia Stora Enso aplikacjach, m.in. opakowaniach na mrożoną i chłodzoną żywność.

Włókna drzewne pochodzące z nordyckich upraw leśnych

Stora Enso dodaje, że za sprawą wieloletnich tradycji w przemyśle leśnym, jest w stanie zapewnić swoim klientom najwyższej jakości włókna drzewne pochodzące ze zrównoważonych upraw. Północną Finlandię, gdzie m.in. firma posiada wspomniane zasoby, w ok. 86% porastają lasy. Co więcej – jak podkreśla Stora Enso – uprawy te są w zarządzane sposób zrównoważony, zgodnie z certyfikacją stron trzecich, co ma zapewnić ich wieloletnią żywotność.

Lokalizacja
Region miasta Oulu jest – zdaniem firmy – idealną lokalizacją z uwagi na możliwość sprawnego pozyskiwania materiałów źródłowych, przede wszystkim w kontekście dostaw drewna. Co więcej, bliskość morza i portów o odpowiedniej głębokości zapewnia wydajną logistykę. Z kolei status Oulu jako miasta uniwersyteckiego zwiększa szanse na pozyskanie wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Produkcja papieru była tu realizowana przez firmę od 1990 roku. Obecnie jej działalność w Oulu koncentruje się na wytwarzaniu w pełni odnawialnych materiałów opakowaniowych; nowa linia powstanie dokładnie w tym samym miejscu.

Zakład produkcyjny

Nowoczesna linia produkcyjna ma w założeniach firmy bazować na odnawialnych źródłach energii i oferować wysoką elastyczność w kontekście mocy wytwórczych. Stora Enso podkreśla, że inwestycja jest realizowana zgodnie z przyjętymi przez nią celami środowiskowymi. Ma ona zwiększać cyrkularność i zapewnić jeszcze większe możliwości odzysku materiałów znajdujących się w ofercie działu Packaging Materials. Firma zakłada, że po uruchomieniu nowej linii emisje typu Scope 1 (bezpośrednie – powstałe podczas procesów produkcyjnych) i Scope 2 (pośrednie – związane z pozyskiwaniem elektryczności i energii cieplnej), generowane przez zakłady w Oulu pozostaną na niskim poziomie. Podkreśla przy tym, że zostały one zredukowane o 80% w ślad za zrealizowaną w 2021 roku konwersją pracującej tu maszyny papierniczej.

Produkty

Będąc wyposażoną w najnowsze rozwiązania technologiczne, nowa linia wytwórcza będzie mogła łączyć – w realizowanych w niej procesach produkcyjnych – różne rodzaje włókna i celulozy, pozwalając na tworzenie unikalnych – jak podkreśla Stora Enso – produktów, dedykowanych opakowaniom na żywność i napoje. Firma deklaruje, że wytwarzane tu tektury będą cechować niska gramatura i wytrzymałość, m.in. za sprawą innowacyjnej technologii FiberLight i starannie dobieranego składu surowcowego. Co więcej, materiały te będą – jak zapewnia Stora Enso – oferować wyjątkowe połączenie atrakcyjności wizualnej z szerokimi możliwościami w kontekście ich zadrukowywania, co wyróżni finalne aplikacje na półce sklepowej.

Know-how

Stora Enso podkreśla, że jej klienci skorzystają też na fakcie, że zakłady w Oulu zatrudniają wysoko wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę o bogatej wiedzy w zakresie produkcji tektur. Nordycki koncern jest tu obecny od blisko stu lat. Pierwszy zakład produkcyjny Stora Enso powstał w Oulu już w 1935 roku, zaś papiery były tu wytwarzane przez firmę od roku 1990. Obecnie fabryka dysponuje nowoczesną, w pełni zmodernizowaną linią wytwarzającą materiały opakowaniowe. Druga linia – jak wcześniej wspomniano – znajdzie się w tej samej lokalizacji. W kontekście zatrudnienia projekt przewiduje stworzenie ok. 300 nowych miejsc pracy w zakładzie wytwórczym i wspierających jego działalność podmiotach. Firma zakłada, że dzięki temu pracę znajdzie też dodatkowo ok. 1500 osób – w procesach niebezpośrednio związanych z funkcjonowaniem fabryki.

Fot.: Stora Enso