Systemy odpylania w przemyśle papierniczym

20/01/2022
Systemy odpylania w przemyśle papierniczym

Usuwanie kurzu, pyłów oraz substancji chemicznych to podstawowa rola sprawnie działającego systemu odpylania w przemyśle. Pozwala on zapewnić pracownikom bezpieczne warunki pracy. Przedłuża także żywotność znajdujących się w zakładzie maszyn. Kiedy konieczne jest zainstalowanie systemu odpylającego na jaki jego rodzaj się zdecydować?

Dlaczego właściwa wentylacja powierzchni przemysłowych jest tak ważna?

Proces wentylacji zakłada wymianę zanieczyszczonego powietrza, które zebrało się w hali produkcyjnej, na powietrze świeże. W ten sposób eliminowane są pyły oraz substancje chemiczne mogące negatywnie wpływać na zdrowie pracowników (niektóre z takich pyłów, zależnie od branży, potencjalnie mogą być nawet toksyczne). To ważne, gdyż częste przebywanie w zapylonych pomieszczeniach może powodować choroby płuc, nasilenie objawów alergii, a nawet przyczynić się do powstawania nowotworów.

Sprawnie działająca wentylacja pomaga również utrzymać stałą, właściwą temperaturę w pomieszczeniach. A to przekłada się na oszczędności finansowe – spada zapotrzebowanie na ogrzewanie, więc koszty korzystania z pomieszczeń stają się niższe.

Co więcej, eliminacja z powietrza pyłów i kurzu pozytywnie wpływa na działanie maszyn znajdujących się w zakładach produkcyjnych. Są one dłużej sprawne, a wymiana części i serwisowanie sprzętu odbywa się rzadziej.

W jakich zakładach konieczne jest zainstalowanie urządzeń odpylających?

Czy instalacje do odpylania i wentylacji powinny być zamontowane w każdym zakładzie przemysłowym? Zastosowanie specjalistycznych rozwiązań jest szczególnie ważne wszędzie tam, gdzie występują uciążliwe dla zdrowia warunki pracy. Najczęściej jako miejsca takie wymienia się zakłady papiernicze, chemiczne i meblowe. Dokładnie kwestia obowiązków, jakie spoczywają na Tobie jako pracodawcy w kontekście zapewnienia odpowiedniej wentylacji powietrza na terenie zakładu przemysłowego, została określona w przepisach. Szczegółowe informacje zawiera Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w pomieszczeniu pracy (DzU z 1997 r. nr 129, poz. 844).

Czy więc w Twoim zakładzie konieczne będzie zainstalowanie systemu odpylającego? Odpowiedź poznasz po przeprowadzeniu specjalistycznych pomiarów stężenia pyłów.

Ważne będą wyniki 3 z nich:

  • NDS – najwyższego dopuszczalnego stężenia;
  • NDSCh – najwyższego dopuszczalnego stężenia chwilowego;
  • NDSP – najwyższego dopuszczalnego stężenia pułapowego. 

Ponadto, jeśli zakład produkcyjny jest duży, konieczne może okazać się określenie tzw. strefy wybuchowości. Jest to miejsce, w którym profesjonalne instalacje odpylania mają wyjątkowe znaczenie. Aby takie strefy wydzielić, trzeba określić m.in. poziom palności pyłów powstających na danym obszarze, ich rozdrobnienie, poziom wilgotności oraz minimalną temperaturę zapłonu (zarówno warstwy pyłu, jak i całego obłoku pyłów).

Typy instalacji odpylających

Typ zastosowanej w danym zakładzie instalacji odpylającej w dużej mierze zależy od tego, jakiego rodzaju pyły i inne zanieczyszczenia powstają w procesie produkcji (i w jakiej są ilości).

Wśród najpopularniejszych typów systemów odpylających znajdują się tzw. odpylacze suche. To wszystkie te urządzenia, które mechanicznie wytrącają ziarna pyłu – głównie pod wpływem działania grawitacji i siły odśrodkowej. Jak to się dzieje? Cząsteczki pyłu, wirując, najpierw uderzają o ścianki urządzenia, a następnie opadają na jego dno.

Często wybieranym typem instalacji odpylających są także urządzenia, których działanie oparte jest na elektrofiltrach. Elektrofiltr to rodzaj odpylacza, który złożony jest z wielu elektrod znajdujących się pod wysokim napięciem. Ich pole elektrostatyczne powoduje osadzanie się naelektryzowanych wcześniej cząsteczek stałych pyłów i dymów na płaskiej elektrodzie wychwytującej.

Odpylacze workowe to kolejny rodzaj systemów odpylających stosowanych w zakładach przemysłowych. Wykorzystują one 2 rodzaje filtrów: włóknikowe oraz ziarniste. Jeśli zdecydujesz się na stosowanie ich, zwróć uwagę, że filtry w odpylaczach workowych wykonane są z tkanin, ceramiki lub papieru. A to oznacza konieczność dość częstej ich wymiany.

W dużych przedsiębiorstwach (o ile specyfika produkcji na to pozwala) często wybieranym typem instalacji odpylania są efektywne odciągi miejscowe. Taka instalacja wyłapuje pyły i dymy za pomocą specjalnych ssawek lub wentylatorów, a następnie odprowadza je na zewnątrz budynku. Jeśli zastosowanie odciągów miejscowych nie jest możliwe, zamiast nich montowane są np. systemy odpylania Push-Pull. Urządzenia wymuszają odpowiedni ruch zanieczyszczonego powietrza, które przechodzi przez przygotowaną instalację nawiewowo-wywiewną.

Skuteczny system odpylania? Zleć jego wykonanie ekspertom!

Chcesz mieć pewność, że system odpylający, który zostanie zamontowany w Twojej firmie, spełni wszystkie normy i będzie skuteczny? Zleć jego dobór i montaż profesjonalistom! GSP Services od lat wykonuje tego typu usługi. Dobierane przez nas urządzenia i systemy odpylające sprawdzają się w wielu gałęziach przemysłu – m.in. metalurgicznym, farmaceutycznym czy tekstylnym. Zajmujemy się również odpylaniem przemysłowym pyłów wybuchowych. Wykonamy analizy zagrożenia wybuchem i doradzimy Ci, jaki system najlepiej sprawdzi się w przypadku Twojego zakładu. Skontaktuj się z nami – chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

GSP Engineering Services
Zadzwoń: +48 576 422433
Napisz: biuro@gspservices.pl