UPM zmniejszy produkcję papieru publikacyjnego w Niemczech i Austrii

23/03/2023
UPM zmniejszy produkcję papieru publikacyjnego w Niemczech i Austrii
Firma UPM planuje dostosować swoje moce produkcyjne w zakresie niepowlekanego papieru publikacyjnego do długoterminowych potrzeb klientów. Planowane są redukcje mocy produkcyjnych w Niemczech i Austrii.
 
Firma UPM Communication Papers planuje na stałe zamknąć maszynę papierniczą 6 w UPM Schongau w Niemczech, zmniejszając roczną wydajność niepowlekanych papierów do publikacji o 165 000 ton do końca drugiego kwartału 2023 r. Ponadto firma przyspiesza o sześć miesięcy ogłoszone wcześniej wstrzymanie produkcji w zakładzie w Steyrermühl w Austrii. Wyjście z łącznych rocznych mocy produkcyjnych 320 tys. ton papieru gazetowego nastąpi już do końca II kwartału 2023 roku.
 
Planuje się kontynuację produkcji na konkurencyjnych kosztowo maszynach papierniczych 7 i 9 w Schongau, jak również na czterech innych maszynach UPM produkujących niepowlekany papier publikacyjny w Niemczech i Finlandii, przy czym łączna roczna zdolność produkcyjna wyniesie 1 800 000 ton.
 
Planowane jest natychmiastowe rozpoczęcie procesu konsultacji z pracownikami w Schongau, zgodnie z lokalnym prawem. Planuje się zamknięcie maszyny po zakończeniu procesu konsultacji. Gdyby plan został zrealizowany, całkowita redukcja personelu w UPM Schongau szacowana jest na 135 osób.
 
Lata COVID-19 spowodowały zakłócenia popytu na rynkach papieru graficznego, po których nastąpił okres wysokiej inflacji i bezprecedensowej zmienności w ubiegłym roku. Obecnie, gdy zmienność ustępuje, rynek papieru graficznego powraca do długoterminowego trendu spadku popytu, który charakteryzuje branżę od ponad dekady.
 
- Utrzymujący się długoterminowy spadek popytu na papier graficzny zmusza nas do kontynuowania działań mających na celu zapewnienie konkurencyjnej kosztowo produkcji oraz efektywnego wykorzystania naszych aktywów w każdych warunkach. Mamy świadomość, że są to trudne wiadomości dla naszych pracowników, którzy przez tak długi czas wykazywali się lojalnością i zaangażowaniem. Na słabnącym rynku konkurencyjność w działaniach firmy jest kluczem do potwierdzenia naszego długoterminowego zaangażowania na rynku papieru publikacyjnego oraz do pozostania wiarygodnym partnerem dla naszych klientów. UPM zamierza przeprowadzić restrukturyzację w sposób odpowiedzialny społecznie i zaangażuje się w uczciwy dialog z przedstawicielami pracowników - mówi Massimo Reynaudo, wiceprezes UPM Communication Papers.
 
Jednocześnie firma UPM podjęła decyzję o wstrzymaniu produkcji papieru gazetowego w papierni w Steyrermühl do końca drugiego kwartału 2023 roku. Tym samym przyspieszamy plany zapewnienia konkurencyjnej produkcji w naszych pozostałych maszynach do produkcji papieru gazetowego w Europie. Decyzja ta nie będzie miała wpływu na plany dotyczące zakładu w Steyrermühl i jego pracowników, o których poinformowano 21 czerwca 2022 roku. W przypadku Steyrermühl UPM uwzględni obciążenia w wysokości 10 milionów euro jako pozycje wpływające na porównywalność w swoich wynikach za I kwartał 2023 roku.
 
W związku z planowanym zamknięciem Schongau PM 6, UPM uwzględno opłaty restrukturyzacyjne w wysokości 26 milionów euro jako pozycje wpływające na porównywalność w swoich wynikach za I kwartał 2023 roku. Szacuje się, że planowane działania przyniosą roczne oszczędności kosztów stałych w wysokości 13 milionów euro.

 

Źródło: UPM