Arctic Paper Kostrzyn rozwinie produkcję wysokogatunkowych papierów graficznych

02/04/2021
Arctic Paper Kostrzyn rozwinie produkcję wysokogatunkowych papierów graficznych

Arctic Paper Kostrzyn wchodzi w etap prac rozwojowych projektu „Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji wysokogatunkowych papierów graficznych o zwiększonej nieprzezroczystości i sztywności zginania przy zmniejszonym udziale włókien drewna przy pomocy polimerowego crosslinker’a” (POIR.01.01.01-00-0272/19).

Celem projektu planowanego do realizacji przez Arctic Paper Kostrzyn S.A. jest opracowanie i wdrożenie technologii produkcji wysokogatunkowych papierów graficznych o zwiększonej nieprzezroczystości i sztywności zginania przy zmniejszonym udziale włókien drewna przy pomocy polimerowego crosslinker’a.

Planowany do realizacji projekt ma na celu wyeliminowanie bądź znaczne ograniczenie negatywnych skutków zwiększenia ilości wypełniacza w papierze poprzez zastosowanie nowych kompozycji wypełniających, od których oczekuje się, że będą powodowały lepsze wiązanie się cząstek wypełniacza w strukturze papieru i bardziej równomierne rozproszenie tych cząstek. Uzyskane to zostanie za pomocą użycia różnych polimerów/crosslinkerów przebadanych w trzech etapach projektu. W czwartym etapie projektu zaplanowano produkcję prototypowych papierów graficznych w zakresie gramatur 60-80 g/m2.

Z końcem marca br. kończy się część badawcza projektu, podczas trwania której zespół prowadzący projekt uzyskał pozytywne wyniki prac i od kwietnia br. projekt wejdzie już w fazę prac rozwojowych. Czas trwania prac rozwojowych przewidziany jest do końca listopada 2022 r.

Uzyskane wyniki prac B+R zostaną wdrożone do działalności gospodarczej Wnioskodawcy, poprzez wprowadzenie do produkcji innowacyjnych wysokogatunkowych papierów graficznych o zwiększonej nieprzezroczystości i sztywności zginania przy zmniejszonym udziale włókien drewna przy pomocy polimerowego crosslinker’a w Arctic Paper Kostrzyn S.A.

Głównymi odbiorcami rezultatów projektu będą przetwórcy (producenci kopert i zeszytów), wydawnictwa książkowe i drukarnie. Papier ten będzie mógł być również wykorzystywany do pisania i drukowania pismem Braille'a i wykorzystywany również przez osoby niewidome i słabo widzące.

Realizacja projektu odpowiada na aktualne i przyszłe potrzeby podwyższenia parametru nieprzezroczystości papieru w produkcji papierów graficznych w zakresie niskich gramatur, przy jednoczesnym niepogorszeniu, a nawet zwiększeniu parametrów wytrzymałościowych.

W trakcie realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych w projekcie występuje efekt dyfuzji wynikający ze współpracy przemysłu z organizacją badawczą. tj.: Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie.

Kategoria: