Grigeo przejmie fabrykę papieru celulozowego w Niedomicach

27/09/2023
Grigeo przejmie fabrykę papieru celulozowego w Niedomicach
Litewska spółka Grigeo zamierza nabyć 100% udziałów w spółce zależnej GZP (Głuchołaskich Zakładów Papierniczych), która będzie zarządzać fabryką papieru celulozowego i artykułów higienicznych w Niedomicach.
 
Transakcja ma zostać sfinalizowana w ciągu 6 miesięcy, z zastrzeżeniem warunków zawieszających określonych w umowie. Spółka planuje sfinansować to przejęcie z własnych środków finansowych.
 
Według prezesa AB Grigeo, Tomasa Jozonisa, ekspansja w Polsce to strategicznie zaplanowany krok, który pozwoli firmie wzmocnić pozycję na rynku bibułki w Europie Środkowo-Wschodniej i poszerzyć ofertę produktową.
 
- Jest to obiecujący i stale rozwijający się rynek, zapewniający nam szersze możliwości dystrybucji produktów w Niemczech, Czechach, na Słowacji, Ukrainie i w innych krajach regionu. Infrastruktura produkcyjna na miejscu pozwoli nam zoptymalizować koszty logistyczne i powinniśmy wzmocnić naszą przewagę konkurencyjną, przenosząc najlepsze praktyki zakładu produkcyjnego w Grigiškės do nowej fabryki - mówi Tomas Jozonis.
 
Pierwszą akwizycją Grigeo na polskim rynku jest fabryka bibuły zlokalizowana w Niedomicach, około 90 km na wschód od Krakowa. Obecnie fabryka zatrudnia 175 pracowników, obsługuje maszyny papiernicze i linie przetwórcze.

Grigeo deklaruje chęć kontynuowania współpracy z klientami GZP na dotychczasowych zasadach oraz utrzymania istniejącej oferty produktowej,zarówno pod markami własnymi klientów, jak i marką Elfi, tak aby zmiana właścicielska miała możliwie płynny charakter. Zamknięcie transakcji wraz z przejściem własności zakładu w Niedomicach planowane jest na 1. kwartał 2024 roku.

Według prezesa firmy, ekosystem produkcyjny zlokalizowany na prawie 8 hektarach ziemi zostanie w przyszłości rozbudowany, z planami wdrożenia innowacji produkcyjnych i zwiększenia wolumenów produkcji.
 
Na podstawie niezaudytowanych danych roczny obrót oddziału GZP w Niedomicach w 2022 r. wyniósł 40 mln EUR, a EBITDA 3,8 mln EUR. Według dostępnych danych szacunkowa wartość przedsiębiorstwa wynosi 22 mln EUR.
 
W  skład grupy spółek Grigeo produkujących płyty pilśniowe, tekturę i bibułę wchodzą: AB Grigeo, UAB Grigeo Packaging, UAB Grigeo Baltwood, AB Grigeo Klaipėda, AT Mena Pak, UAB Grigeo Recycling, SIA Grigeo Recycling i UAB Grigeo investicijų valdymas.
 
Grupa zatrudnia około 850 pracowników. W 2022 roku roczny obrót grupy AB Grigeo osiągnął 203,2 mln EUR, czyli o 40 mln EUR więcej niż w 2021 roku. EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją) grupy spółek wyniosła 21,4 mln EUR w 2022 r., co oznacza spadek o 9,7% w porównaniu z 2021 r. (23,7 mln EUR). W 2022 roku zysk netto grupy spółek AB Grigeo wyniósł 10,6 mln EUR, co oznacza spadek o 14,5% w porównaniu z 2021 rokiem. Akcje AB Grigeo są notowane na oficjalnej giełdzie AB Nasdaq Vilnius.

Przy transakcji sprzedaży zakładu GZP zlokalizowanego w Niedomicach na rzecz Grigeo doradzał warszawski zespół Bird & Bird. Doradztwo dotyczyło strukturyzacji transakcji oraz przygotowania i negocjowania przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów.