Mayr-Melnhof Karton przejmie papiernię International Paper w Kwidzynie

12/02/2021
Mayr-Melnhof Karton przejmie papiernię International Paper Kwidzyn

Mayr-Melnhof Karton kupi od International Paper papiernię w Kwidzynie. Proponowane przejęcie rozszerzy działalność MMK w zakresie produkcji tektury z włókien pierwotnych i stworzy nowe możliwości rozwoju.

Grupa Mayr-Melnhof wyraziła zgodę na przejęcie International Paper (Poland) Holding sp. z o.o. od International Paper za kwotę około 670 mln euro i dodatkowo ok. 33 mln euro na spłatę zobowiązań z tytułu użytkowania i leasingu operacyjnego. Nabycie zakładu z Kwidzyna wpisuje się w strategię MM dotyczącą rozwoju wysokiej jakości tektury na bazie włókien pierwotnych z innowacyjnymi, zrównoważonymi i opłacalnymi gatunkami FBB. Proponowana transakcja będzie miała natychmiastowy wpływ na zyski.

W swoim zintegrowanym zakładzie celulozowo-papierniczym w Kwidzynie, International Paper posiada celulozownię o rocznej zdolności produkcyjnej około 400 000 ton oraz cztery zintegrowane maszyny papiernicze do produkcji kartonu i papieru: Flagową maszyną jest maszyna do produkcji tektury FBB o rocznej wydajności 260 000 ton. Ponadto zakład International Paper w Kwidzynie wszedł niedawno do segmentu papieru siarczanowego MF kraft poprzez konwersję jednej ze swoich maszyn papierniczych, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na elastyczne produkty opakowaniowe z włókien. Produkcja na tej maszynie wzrosła do 75 000 ton rocznie. Wreszcie w Kwidzynie znajdują się dwie najatrakcyjniejsze w Europie maszyny do produkcji papieru UWF o łącznej wydajności 410 000 ton rocznie. W zakładzie pracuje około 2300 osób. W 2020 roku spółka wygenerowała skorygowaną EBITDA na poziomie ok. 92 mln euro przy sprzedaży na poziomie ok. 510 milionów euro.

Zamknięcie transakcji planowane jest na III kwartał 2021 roku.

- Nabycie International Paper w Kwidzynie doskonale uzupełnia naszą dotychczasową działalność w zakresie produkcji kartonu. Umożliwia firmie MMK wprowadzanie innowacji w zakresie bardziej zrównoważonych rozwiązań opakowaniowych na rosnącym rynku tektury z włókien pierwotnych i stwarza atrakcyjne nowe perspektywy dzięki integracji produkcji masy celulozowej i papieru w jednym zakładzie w Europie, co daje nam przewagę kosztową. Mamy duże zaufanie, że wysoko wykwalifikowany zespół pracowników w Kwidzynie będzie razem z nami kształtować obiecującą wspólną przyszłość - mówi prezes Grupy Mayr-Melnhof, Peter Oswald.

- Potencjalna sprzedaż naszego zakładu do Mayr-Melnhof Karton AG (MMK) to dobra wiadomość dla pracowników zakładu w Kwidzynie. MMK jest największym w Europie producentem tektury opakowaniowej, dlatego prowadzona w Kwidzynie produkcja tektury wielowarstwowej lepiej wpisuje się w biznes firmy skupionej wokół opakowań konsumenckich. Nie możemy wypowiadać się w imieniu potencjalnego nabywcy na temat ich intencji. Oczekujemy, że transakcja zostanie zakończona w trzecim kwartale 2021. Do tego czasu cała nasza działalność biznesowa, sprzedaż i obsługa klientów pozostają bez zmian. MMK i IP pozostają konkurentami i są prawnie zobowiązani, aby działać osobno i niezależnie od siebie do czasu uzyskania wymaganych zgód od organów regulacyjnych oraz zakończenia transakcji - komentuje Tomasz Brodecki, Prezes Zarządu International Paper-Kwidzyn.
----
W dniu 3 grudnia 2020 r. International Paper ogłosiła zamiar przekształcenia swojej działalności w zakresie papierów drukarskich w samodzielną spółkę notowaną na giełdzie, aby skoncentrować się na działalności w zakresie opakowań z tektury falistej i włókien chłonnych. Sprzedaż zakładu z Kwidzyna stwarza dla International Paper możliwość uzyskania dodatkowej wartości i znacznych przyrostowych wpływów pieniężnych, ale poza tym nie zmienia planów dotyczących proponowanego podziału.