Valmet sfinalizował przejęcie Körber Business Area Tissue

03/11/2023
Valmet sfinalizował przejęcie Körber Business Area Tissue
Valmet sfinalizował przejęcie obszaru biznesowego Tissue firmy Körber, dostawcy innowacyjnych technologii procesowych i powiązanych usług w zakresie przetwórstwa bibuły. Zamknięcie transakcji jest zgodne z umową, która została ogłoszona 7 lipca 2023 roku.
 

Tissue Converting tworzy jednostkę biznesową w linii biznesowej Paper

 
Łącząc uzupełniającą się ofertę i kompetencje Valmet i przejętej firmy, Valmet tworzy najszerszą na rynku ofertę technologii, automatyzacji i usług dla rozwijającego się przemysłu tissue, obejmującą cały łańcuch wartości bibułki od włókna do gotowych produktów.
 
Nowa działalność Tissue Converting będzie funkcjonować jako jednostka biznesowa zintegrowana z linią biznesową Paper firmy Valmet. Koncentruje się na dostarczaniu i obsłudze linii do przetwarzania walcowanych i składanych produktów z bibuły, urządzeń do pakowania oraz na dostarczaniu rozwiązań i usług cyfrowych. Przejęta firma umożliwia Valmet obsługę przemysłu bibułkarskiego dzięki szerszej wiedzy specjalistycznej, technologiom procesowym i usługom obejmującym kompleksowe rozwiązania, w tym systemy automatyzacji i urządzenia do kontroli przepływu.
 
Pasi Laine, prezes i dyrektor generalny Valmet powiedział:
 
- Dziś z radością witamy lidera na rynku tissue i blisko 1200 nowych, dedykowanych współpracowników w firmie Valmet. Przejęcie to dobrze wpisuje się w strategię i uzupełnia ofertę Valmet w zakresie produkcji bibułki o silną wiedzę specjalistyczną i kompletne rozwiązania od przetwarzania bibułki po pakowanie. Wchodząc w branżę przetwórstwa bibułki, ponownie robimy krok naprzód dzięki wzmocnionym możliwościom jeszcze lepszej obsługi naszych globalnych klientów.
 
Oswaldo Cruz Junior, szef jednostki biznesowej Tissue Converting, Valmet dodaje:
 
- Dzisiaj rozpoczyna się ważny nowy rozdział w naszej historii i jesteśmy bardzo podekscytowani dołączeniem do Valmet. Bycie częścią firmy Valmet będzie wspierać rozwój naszej działalności w branży tissue i pozwoli nam stymulować innowacyjne projekty. Teraz możemy być jeszcze bliżej klientów jako lider na rynku.
 
Szczegóły transakcji
 
Wartość przejęcia wynosi około 380 milionów euro w gotówce i bez zadłużenia, z zastrzeżeniem zwykłych korekt po zamknięciu. Przejęcie zostało sfinalizowane 2 listopada 2023 roku.
 
Valmet szacuje, że przejęcie przyniesie synergie w zakresie sprzedaży, usług i kosztów o wartości 8 mln EUR do końca 2026 roku. W sprawozdawczości Valmet część biznesowa związana z technologią procesową zostanie skonsolidowana z linią biznesową Paper, a część usługowa z linią biznesową Services.