O przyszłości branży poligraficznej w dobie transformacji

24/09/2020
art of color spotkanie liderów

30 września w Restauracji Oregano & Wine w Poznaniu odbędzie się wyjątkowe ART OF COLOR Spotkanie liderów, nieodzowne w świetle wyzwań, przed którymi stanęła branża drukarska.

- Branża poligraficzna jest bardzo ważnym partnerem Grupy MTP, dlatego istotne jest dla nas, by uczestniczyć w rozmowach o jej przyszłości. Wierzymy w potęgę spotkań, a organizacja Art of Color jest jednym z kluczowych punktów kalendarza naszych wydarzeń w drugiej połowie 2020 roku – mówi Filip Bittner, Wiceprezes Zarządu Grupy MTP. - Zależy nam by rezultatem spotkania liderów branży było zdefiniowanie priorytetów, które powinny stać się celami środowiska poligraficznego w czasach dynamicznych zmian, wymagających niełatwej adaptacji.

Uczestnikami spotkania będą liderzy rynku poligraficznego – właściciele największych drukarń w Polsce, prezesi stowarzyszeń i izb branżowych, dostawcy materiałów eksploatacyjnych, maszyn i rozwiązań cyfrowych, jak również prezesi ogólnopolskich wydawnictw i portali dedykowanych szeroko pojętej poligrafii.

- To spotkanie będzie pierwszym postcovidowym forum, na którym wybitne osobowości rodzimej polityki, nauki, finansów i gospodarki, ze szczególnym wskazaniem na konwertografię, stawią się osobiście – zapewnia przedstawiciel współorganizatora wydarzenia, Jacek Kuśmierczyk, Kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga. - W dobie pracy zdalnej, telekonferencji, dystansu społecznego i depersonalizacji naszego życia, spotkamy się, jak dawniej twarzą w twarz.

Potrzebę spotkania dostrzega także Janusz Cymanek, Prezes Zarządu, hubergroup Polska Spółka z o.o.
- Art of Color jest unikatową okazją do spotkania liderów branży poligraficznej. W okresie pandemii większość bezpośrednich kontaktów, jak i możliwości osobistej wymiany poglądów, opinii,  jest  bardzo ograniczona. A wiadomo, że mimo codziennego konkurowania właściciele i szefowie drukarń tak naprawdę zawsze po partnersku rozmawiają ze sobą i wzajemnie się inspirują. Dlatego też spotkanie w Poznaniu będzie nad wyraz ważne, gdyż da okazję do autentycznej analizy obecnej sytuacji i z pewnością usłyszymy wiele kreatywnych myśli,  które pozwolą naszej branży dokonać aktualnej takiej samooceny sytuacji i zastanowić się nad wytyczeniem drogi na najbliższy czas.

Ramowy program wydarzenia i tematy:

- Zasięg i skutki kryzysu wywołanego przez wirusa SARS-COVID 19 oraz ich wpływ na rozwój branży konwertograficznej (poligrafia i wytwarzanie opakowań z nadrukiem) do roku 2023 w Polsce i na świecie.

- Przemysł 4.0 w poligrafii. Czy to możliwe?

- Potrzeby branży poligraficznej i wytwarzania opakowań z nadrukiem w zakresie reprezentacji i promocji jej interesów w relacji z władzami Unii Europejskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, samorządu terytorialnego, partnerami biznesowymi, instytucjami naukowo-badawczymi i konsumentami.

- Rola inicjatyw wspólnych takich, jak: przygotowanie raportu "Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce" przez Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, organizacja targów i konferencji oraz prace samorządu terytorialnego dla środowiska uczestników branży oraz jej otoczenia biznesowego.

Partnerami wydarzenia są: Böttcher, Heidelberg, HP Digiprint, Hubergroup Polska, Sis Trade, Walstead.

Więcej szczegółów na stronie wydarzenia: www.artofcolor.pl

Kategoria: