PMP dostarczy prasy szerokiego docisku Intelli-Nip do Arctic Paper

11/10/2018
PMP dostarczy prasy szerokiego docisku Intelli-Nip do Arctic Paper

Firma PMP (Producent Maszyn Papierniczych) podpisała kontrakt z Arctic Paper Kostrzyn, na przebudowę partii pras MP1 z zabudową prasy szerokiego docisku Intelli-Nip®.

Arctic Paper Kostrzyn S.A. od kilku lat konsekwentnie pracuje nad modernizacją swojego parku maszynowego, tak aby przygotować MP1 na znaczne zwiększenie produkcji. Projekt nosi tytuł „315” [tysięcy ton produkcji rocznej całej papierni] i zwieńczony będzie w 2019 roku poprzez uruchomienie prasy wyposażonej w prasę szerokiego docisku Intelli-Nip® zaprojektowanej i dostarczonej przez PMP.

Celem całego projektu „315” jest zwiększenie mocy produkcyjnych, poprawa parametrów produkowanych wyrobów oraz wdrożenie rozwiązań energooszczędnych. Arctic Paper zdecydował się na nowoczesne rozwiązania technologiczne oferowane przez PMP, inwestując w prasę wyposażoną w tzw. moduł shoe (Intelli-Nip®). Zaproponowane przez PMP rozwiązanie będzie grać kluczową rolę w osiągnięciu finalnego sukcesu projektu „315”, poprzez zwiększenie suchości wstęgi papieru po prasach z 43% przed przebudową, do 50% po przebudowie. Warto wspomnieć, że każdy 1% suchości przynosi średnio 4% oszczędności w zużyciu pary w sekcji suszącej. Ponadto technologia prasy szerokiego docisku wpłynie znacząco na właściwości produkowanego papieru (zwłaszcza na jego pulchność i wytrzymałość na przepuklenie), a także w dużym stopniu wpłynie na wzrost wydajności MP1.

Technologia PMP Intelli-Nip® jest obecnie znana i doceniania na całym świecie (ostatnie projekty tego typu zostały zaimplementowane w papierniach w USA, Meksyku, Kolumbii, Rosji, Chinach, czy też w Polsce). Dla Arctic Paper Kostrzyn S.A. tego typu rozwiązanie będzie dużym usprawnieniem i jednocześnie wielkim krokiem w rozwoju całej papierni.

MP1 produkuje papier piśmienny, offsetowy, o gramaturze w zakresie od 60 do 100 g/m2. Obecnie prędkość maszyny wynosi 700 m/min. Prędkość robocza po przebudowie wzrośnie do 1000 m/min. W zakres dostawy PMP wchodzić będzie prasa wyposażona w moduł shoe Intelli-Nip® (maksymalny docisk projektowy 600 kN/m, średnica modułu 1100 mm). Dodatkowo PMP dostarczy większość elementów sterowania, części rezerwowe oraz nadzór nad montażem i rozruchem. Uruchomienie MP1 po przebudowie planowane jest na rok 2019.