PPI Award dla Progroup

12/03/2023
PPI Award dla Progroup

Producent papieru na tekturę falistą i formatów tektury falistej otrzymał najbardziej pożądaną nagrodę branżową przemysłu papierniczego w kategorii „Sustainability Leadership Award 2023” (Nagroda Lidera Zrównoważonego Rozwoju 2023). Nagroda ta jest wyrazem uznania dla zaawansowanych technologicznie zakładów Progroup, które firma zbudowała zgodnie z zasadami efektywnej gospodarki cyrkulacyjnej i rygorystyczną zasadą braku odpadów „zero waste”

Nagrody Pulp & Paper International Awards (PPI Awards), przyznawane przez serwis informacyjny „Fastmarkets Forest Products”, zostały wręczone po raz 14. Tym razem serwis Fastmarkets zaprosił na galę do hotelu Marriott w Pradze. Przyznawanymi nagrodami serwis informacyjny honoruje firmy, fabryki i osoby prywatne z branży celulozowo-papierniczej, które wyróżniły się swoimi osiągnięciami. Co roku honorowane są wybitne cechy przywódcze, wizje, wdrażane innowacje i strategiczne osiągnięcia. Tym razem ważna nagroda za zrównoważony rozwój przypadła firmie Progroup. Firma zwyciężyła w rywalizacji z licznymi dużymi i silnymi konkurentami na międzynarodowym polu. 

„Zawsze realizowaliśmy konsekwentnie strategię zrównoważonego rozwoju. We wszystkich naszych zakładach stale pracujemy nad tym, aby produkcja była jeszcze bardziej wydajna i ekologiczna. Jako firma rodzinna działamy bowiem z poczuciem odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń – to zrozumienie jest motorem naszych działań” – mówi Maximilian Heindl, prezes zarządu Progroup. 

Doskonały przykład gospodarki cyrkulacyjnej

Jak to się udaje w praktyce, można zobaczyć na przykład w Eisenhüttenstadt w Niemczech: Progroup produkuje tam szczególnie lekkie, a jednocześnie bardzo wydajne gatunki papieru – wyłącznie na bazie makulatury. Dzięki innowacyjnym maszynom o zaawansowanej technologii produkcja jest niezwykle ekonomiczna i przyjazna dla środowiska. Czystą energię do tego celu dostarcza własna elektrownia produkująca ją z odpadów w oparciu o koncepcję „Waste-to-Energy”. Elektrownia przetwarza termicznie tak zwane odrzuty, czyli odpady pochodzące z produkcji papieru oraz przemysłu, zaopatrując w ten sposób całą maszynę papierniczą w gorącą parę wodną. Elektrownia produkuje również energię elektryczną, znacząco zmniejszając zużycie paliw kopalnych przez Progroup. 

W kolejnym kroku firma produkuje formaty tektury falistej z ekologicznych papierów w jednym ze swoich dwunastu zakładów – również niezwykle wydajnych i oszczędzających zasoby jak np. w Strykowie. Na początku roku uruchomiono tam nowoczesną fabrykę formatów tektury falistej PW14. Zakład ten wyróżnia się doskonale zoptymalizowanymi procesami i wysokim stopniem usieciowienia, dzięki czemu po raz kolejny wyznacza trendy w porównaniach branżowych w zakresie produktywności i zrównoważonego rozwoju.

Po użyciu papier i tektura falista mogą zostać poddane recyklingowi i wrócić do obiegu materiałowego.

- Dzięki temu udaje nam się stworzyć doskonałą koncepcję braku odpadów (zero-waste), którą stopniowo rozszerzamy – mówi Peter Resvanis, kierownik Centrum Kompetencyjnego ds. Projektów Rozwojowych Paper, który przyjął nagrodę w imieniu Progroup. -Ta nagroda jest dla nas bardzo szczególna, bo potwierdza celowość naszej pracy. Jest to wyraz uznania dla naszego zaangażowania w przewodzenie w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.