Produkty i opakowania z certyfikatem FSC® - dobre nie tylko dla środowiska

13/09/2023
Produkty i opakowania z certyfikatem FSC

Konsumenci na całym świecie coraz częściej wybierają produkty wytworzone w sposób odpowiedzialny i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Ich świadomość na temat tego, w jaki sposób wybory zakupowe wpływają na środowisko naturalne, rośnie bardzo szybko. Zależy im na zmniejszeniu swojego wpływu na planetę i dlatego coraz chętniej wybierają towary opatrzone stosownymi certyfikatami, które potwierdzają, że produkty te powstały bez szkody dla środowiska i z poszanowaniem praw lokalnych społeczności oraz pracowników.

Podobne podejście konsumenci stosują w odniesieniu do produktów papierowych i opakowań - przed zakupem upewniają się, czy karton lub papier użyte w procesie produkcji zostały wykonane z surowców pozyskanych w zrównoważony sposób. Mając świadomość zmieniającego się nastawienia nabywców, coraz więcej firm branży papierniczo-kartonowej wybiera certyfikację swoich produktów, zapewniając tym samym o zaangażowaniu na rzecz ochrony lasów i społeczności związanych z lasem. Jednym z najbardziej znanych i rozpoznawalnych na świecie systemów certyfikacji jest FSC (Forest Stewardship Council®), który potwierdza, że surowce wykorzystane do produkcji pochodzą z lasów, które są zarządzane w odpowiedzialny sposób.

Polacy chcą kupować odpowiedzialnie

Jak pokazuje badanie konsumenckie przeprowadzone w 2022 r. przez firmę badawczą Ipsos na zlecenie FSC, niemal dwie trzecie polskich konsumentów chce wybierać produkty, które nie szkodzą roślinom i zwierzętom oraz nie przyczyniają się do zmiany klimatu. Kupując produkty, połowa badanych zwraca uwagę, z jakiego źródła pochodzi drewno użyte do ich wytworzenia. Certyfikat FSC jest dla konsumenta dowodem, że obietnica producenta czy sprzedawcy o zrównoważonej produkcji jest realizowana. Badanie dowodzi ponadto, że FSC jest zdecydowanym liderem rozpoznawalności wśród etykiet świadczących o odpowiedzialnym pochodzeniu produktu – logo FSC rozpoznaje połowa polskich respondentów. Z tym wiąże się też zaufanie: 64% polskich respondentów deklaruje, że są bardziej skłonni zaufać markom, które promują znak FSC lub oferują tak oznaczone produkty.

Polacy chcą kupować odpowiedzialnie

Producenci krajowi i międzynarodowi coraz częściej decydują się na wdrożenie działań, które zmniejszają ich wpływ na środowisko. Pozwala im to przyciągać i utrzymywać klientów, którzy podejmują odpowiedzialne decyzje zakupowe. Obserwując rynek można nawet powiedzieć, że trwa renesans produktów wykonanych z papieru i kartonu, wypierających ich odpowiedniki z tworzyw sztucznych, powstałe na bazie paliw kopalnych. Samo odejście od stosowania tworzyw sztucznych może zostać ocenione pozytywnie, jednak tylko przy założeniu, że alternatywny surowiec pozyskiwany będzie w sposób odpowiedzialny – czyli z poszanowaniem środowiska i praw lokalnej społeczności oraz praw pracowniczych.

Znak FSC wyróżnia odpowiedzialnych producentów

Logo FSC na opakowaniu daje producentowi konkretne korzyści ekonomiczne, takie jak dostęp do nowych rynków ze świadomymi ekologicznie konsumentami, możliwość nawiązania relacji z nowymi, zagranicznymi kontrahentami lub wzmocnienie już istniejących relacji z dotychczasowymi partnerami. Globalnie 8 na 10 konsumentów, którzy rozpoznają FSC, twierdzi, że jest bardziej skłonnych zaufać marce, jeśli oferuje ona produkty z certyfikatem FSC, a zatem oferowanie ekologicznych towarów napędza sprzedaż i generuje zyski. Certyfikacja FSC pozwala w ten sposób firmom wyróżnić się na tle konkurencji.

Znak FSC wyróżnia odpowiedzialnych producentów

Poza oczywistymi korzyściami ekonomicznymi, sprzedaż produktów ze znakiem FSC pokazuje konsumentowi zaangażowanie producenta we wspieranie odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Poza samą możliwością umieszczenia na produkcie etykiety z logo FSC, posiadacze certyfikatów FSC zyskują dostęp do zasobów marketingowych FSC. Obejmują one narzędzia do tworzenia własnych kampanii marketingowych w portalu Marketing Toolkit czy możliwość dołączenia do kampanii organizowanych przez FSC, takich jak Tydzień Lasów. Wykorzystanie promocyjnego aspektu znaku FSC jest szczególnie ważne w przypadku opakowań kartonowych, dla których surowiec z odpowiedzialnego źródła jest kluczowym czynnikiem wyróżniającym. Dzięki tym narzędziom i bardziej skutecznemu dotarciu do odpowiedzialnego konsumenta firmy mogą budować swoją przewagę nad konkurencją.

Tydzień Lasów FSC

Firmy wiedzą, jak ważny jest ich wizerunek – pozytywny może pomóc pozyskać nowe kontrakty lub rynki zbytu, a negatywny może spowodować, że konsumenci nie będą chcieli kupować produktów, bo proces ich wytworzenia nie będzie zgodny z ich wartościami. Chcąc dotrzeć z informacją o swoim zaangażowaniu na rzecz zrównoważonego rozwoju do jak najszerszego grona odbiorców i pokazać konsumentom swoje proekologiczne zaangażowanie, firmy regularnie angażują się w kampanie edukacyjne i społeczne. Przykładem jest Tydzień Lasów FSC, który w tym roku odbywa się w dniach 23-29 września 2023 r.

Tydzień Lasów FSC

Tydzień Lasów FSC to globalna kampania, której celem jest zwrócenie uwagi przedsiębiorców i konsumentów na to, w jaki sposób odpowiedzialna gospodarka leśna przyczynia się do ochrony środowiska, przeciwdziała spadkowi bioróżnorodności oraz łagodzi zmiany klimatu i związane z tym negatywne zjawiska. Co roku w kampanię angażują się przedsiębiorcy – posiadacze licencji FSC. Są wśród nich małe firmy rodzinne, a także duże sieci handlowe, reprezentujące szereg rozmaitych branż, w tym te wprost powiązane z surowcem drzewnym, takie jak papiernictwo, opakowania, drukarnie, ale też meblarstwo, materiały budowlane, a nawet zabawki. W zakres działań promujących kampanię wchodzą aktywności, które angażują nie tylko pracowników, ale także lokalne społeczności i konsumentów – odbiorców produktów pochodzących z lasów.

W ramach tegorocznej edycji licencjobiorcy FSC mają okazję pokazać swoje zaangażowanie w odpowiedzialną gospodarkę leśną poprzez aktywności z udziałem pracowników lub kontrahentów. Wśród licznych inicjatyw pojawiają się takie działania jak wspólne sadzenie drzew, leśne spacery przyrodnicze z przewodnikiem połączone z warsztatami edukacyjnymi, akcje sprzątania lasów, konkursy sztuki wykonanej z materiałów pochodzenia leśnego czy konkursy fotograficzne. Wiele firm publikuje informacje o kampanii na stronie www czy w mediach społecznościowych, gdzie pojawiają się materiały edukacyjne na temat odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

Tydzień Lasów FSC to znakomita okazja dla firm, aby dotrzeć z przekazem o swoich działaniach na rzecz środowiska do szerokiego grona konsumentów. Podejmując proste, proekologiczne działania firmy i ich pracownicy mogą wspierać właścicieli i zarządców lasów, którzy zarządzają nimi w sposób zrównoważony, przyczyniając się do przeciwdziałania zmianie klimatu, chroniąc bioróżnorodność i współpracują z lokalnymi społecznościami.

Warto mieć certyfikat FSC

W systemie FSC funkcjonują dwa główne rodzaje certyfikatów: dla zarządców lasów oraz dla przetwórców drewna w łańcuchu dostaw. Ten drugi, FSC Chain of Custody (FSC CoC), wykorzystywany jest przez przedsiębiorców z wielu branż, w tym papierniczej i opakowaniowej. Warto pamiętać, że stosowanie certyfikacji i logo FSC poprawia pozycję przedsiębiorstwa w zakresie ESG, podnosząc wiarygodność dostawcy lub przetwórcy w oczach kontrahentów i odbiorców.

Warto mieć certyfikat FSC

Potwierdza to badanie wykonane w 2022 roku wśród 8 975 posiadaczy certyfikatów FSC oraz 323 posiadaczy licencji promocyjnej z całego świata. Jego wyniki pokazują, że dla prawie 90% posiadaczy licencji promocyjnej główną korzyścią z certyfikacji FSC jest budowanie wizerunku marki i wiarygodności w zakresie zrównoważonego rozwoju. Co więcej, zdecydowana większość posiadaczy certyfikatu i licencji FSC planuje odnowienie umowy na kolejny okres. Równie duża grupa respondentów uważa, że znaczenie certyfikacji certyfikacji w najbliższych 2 latach wzrośnie. Mając na względzie postępującą zmianę klimatu i coraz większe znaczenie regulacji takich jak dyrektywa UE przeciw wylesianiu (EUDR) wyraźnie widać, że certyfikowany papier to znakomite potwierdzenie zaangażowania środowiskowego.