Progroup wybuduje nową fabrykę tektury falistej w Niemczech

31/08/2021
Progroup wybuduje nową fabrykę tektury falistej w Niemczech

Progroup zaczyna przygotowania do budowy fabryki formatów tektury falistej PW15, która powstanie w pobliżu miejscowości Petersberg i Höheischweiler (Nadrenia-Palatynat, Niemcy). Zgodnie z planami od drugiego kwartału 2023 roku będzie tam produkowanych do 500 milionów metrów kwadratowych formatów tektury falistej. Powstanie też 60 nowych miejsc pracy dla pracowników o wysokich kwalifikacjach i praktykantów w fabryce o powierzchni 28 000 metrów kwadratowych. Firma zainwestuje ponad 90 milionów euro w nową budowę, kontynuując w ten sposób swoją strategię rozwoju.

Nowoczesny zakład produkcyjny zostanie zbudowany bezpośrednio przy zakładzie producenta opakowań G&G Preißer.

- Bliskość firmy G&G Preißer odgrywała istotną rolę przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji. W zazębianiu się naszych procesów logistycznych i produkcyjnych widzimy ogromny potencjał jeszcze większego zrównoważenia i wydajności w działaniu - mówi Maximilian Heindl, Chief Development Officer i zastępca prezesa zarządu Progroup.

W wyniku współpracy obu firm na terenie zakładu powstaje nowy park opakowań, w którym sąsiedni producent opakowań będzie zaopatrywany w tekturę falistą z Progroup w systemie just-in-time przez bezpośrednie połączenie.

Nowy park opakowań dla zrównoważonych produktów i produkcji

Nowa fabryka PW15 będzie produkować niemal wszystkie popularne rodzaje tektury falistej. Planowana prędkość produkcji wynosi 400 m/min przy szerokości roboczej 3,35 metra. Linia produkcyjna jest przystosowana między innymi do wytwarzania jedno- i dwufalowych formatów tektury falistej z falami B, C, E i F, i mniejszych gramatur we wszystkich kombinacjach. Tektury faliste Next Board® wymagają znacznie mniejszych ilości energii i surowców, i redukują podczas produkcji i transportu emisje CO2 na tonę tektury falistej przeciętnie o 26 procent – przy zwiększonych produkowanych ilościach.

Progroup dąży długoterminowo do realizowania gospodarki obiegowej neutralnej pod względem emisji CO2. W tym celu firma zainwestuje około dwóch milionów euro w najnowocześniejsze, oszczędzające zasoby metody produkcji w nowej lokalizacji. Progroup planuje między innymi zastosowanie wydajnego systemu trójgeneracji. To oszczędza zużycie paliw kopalnych i jednocześnie ze względu na wydajniejsze zastosowanie energii redukuje emisje CO2.

Powłoka budynku PW15 będzie spełniała wysokie standardy energetyczne w celu zmniejszenia nakładów na ogrzewanie w zimie i chłodzenie w lecie. Do tego dochodzą instalacje wentylacyjne z wydajniejszymi systemami odzysku ciepła i nowoczesnymi koncepcjami recyrkulacji. Dzięki tym inwestycjom w zrównoważoną, oszczędzającą zasoby produkcję nowa fabryka płynnie kontynuuje strategię Green Hightech.

Wysoko zautomatyzowana fabryka zapewnia dobry klimat pacy

Po kompletnym rozbudowaniu produkcja w nowej fabryce będzie się charakteryzowała jednym z najwyższych poziomów automatyzacji w branży. Osiągnięcie tego poziomu będzie możliwe dzięki nowoczesnym liniom produkcyjnym, całkowicie zautomatyzowanym systemom transportu oraz technice wysokoregałowej i jej połączeniom sieciowym przez systemy sterowania procesami.

PW15 jako następny kluczowy etap strategii rozwoju Progroup

- Dzięki fabryce PW15 Progroup wzmocni Palatynat i jednocześnie rozbuduje swoją pozycję rynkową w północnej Francji i południowych Niemczech - mówi Jürgen Heindl, prezes zarządu Progroup. - Konsekwentnie kontynuujemy naszą strategię rozwoju, aby oferować naszym klientom typową wysoką pewność dostaw i przekonującą jakość produktów oraz aby jednocześnie zdobyć nowe grupy klientów.

Planowane jest podwojenie wielkości firmy do 2025 roku w porównaniu z rokiem 2015.. W wymienionym okresie planowane jest stworzenie ponad 500 nowych miejsc pracy. Wartość inwestycji wynosi 1,5 miliarda euro. Aktualne projekty rozwojowe: Do 2024 roku w Polsce, Niemczech, Francji i we Włoszech zostaną uruchomione cztery duże fabryki i będzie kontynuowany rozwój Progroup na odpowiednich rynkach.