Rynek papieru i tektury w Europie

15/01/2015
Rynek papieru i tektry 2013

Do 2019 roku prognozowany jest wzrost rynku papieru i tektury w Europie Środkowo-Wschodniej o 2% rocznie, wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez Smithers Pira.

Rynek papieru i tektury w Europie Środkowo-Wschodniej w roku 2013 osiągnął wartość 30 miliardów dolarów, na złożyło się około 19 mln ton surowca, z którego wyprodukowano około 18 mln ton gotowych produktów.

Na rynku dominuje Rosja, której zapotrzebowanie stanowi ponad jedną czwartą całkowitej objętości rynku. Największy wpływ na rynek rosyjski mają trendy polityczne i gospodarcze. I chociaż dominuje tam niepewność polityczna i niechęć wśród inwestorów zagranicznych, to mimo wszystko czynione są inwestycje w nowoczesny sprzęt oraz następuje poprawa ogólnej jakości produkcji na całym rynku. Wysoki udział w rynku papieru i tektury mają też Turcja (22%) oraz Polska (15%).

Zużycie papieru i tektury w Europie Środkowo-Wschodniej
Zużycie papieru i tektury w Europie Środkowo-Wschodniej w roku 2013
/Źródło: Smithers Pira/

Z badania rynku przeprowadzonego przez Smithers Pira wynika, że około 60% papieru i tektury w Europie Środkowo-Wschodniej zużywane jest do produkcji opakowań i będzie rosnąć w okresie najbliższych pięciu lat aż do roku 2019. Siłą napędową tego stanu są m.in. wzrost popytu na opakowania do żywności przez zwiększenie sprzedaży detalicznej w wyniku wyższych dochodów, a także poprawa infrastruktury dystrybucyjnej oraz czynniki demograficzne, takie jak wzrost urbanizacji czy starzeniem się społeczeństwa i rosnąca świadomość ekologiczna.

Spadek popytu na gazety, książki, katalogi i artykuły piśmienne - głównie w wyniku przyjęcia technologii cyfrowej - jest na szczęście zrównoważony przez wzrost branży marketingu bezpośredniego (szczególnie wysyłka materiałów reklamowych). Natomiast popyt na opakowania ma notować trwały umiarkowany wzrost na poziomie 3% rocznie w latach 2014-2019. Tutaj czynnikiem rozwoju będzie rosnący popyt na opakowania kartonowe produktów płynnych, trendy stosowania coraz mniejszych opakowaniach, a także tendencja do stymulowania popytu na opakowania, w tym handlu detalicznego i rozwoju sieci dystrybucji.

Zapotrzebowanie na papier i tekturę w Europie Środkowej i Wschodniej ma wzrosnąć o nieco ponad 2 mln ton w latach 2014-2019, z czego ponad 85% będzie w postaci produktów opakowaniowych. Ten wzrost popytu będzie wart dla gospodarki prawie 4,2 miliarda dolarów.

Kategoria: