Wstępne wyniki finansowe Grupy Arctic Paper za rok 2023

16/02/2024
Wstępne wyniki finansowe Grupy Arctic Paper za rok 2023

Grupa Arctic Paper opublikowała wstępne wyniki finansowe za 4. kwartał i cały rok 2023.

Przychody ze sprzedaży w IV kw. wyniosły 825,9 mln PLN (181,8 mln EUR). EBITDA w IV kw. wyniosła 96,3 mln PLN (21,2 mln EUR), a marża EBITDA 11,7 proc. Przychody ze sprzedaży w 2023 r. wyniosły 3 549,2 mln PLN (781,1 mln EUR). EBITDA w 2023 wyniosła 475,3 mln PLN (104,6 mln EUR), a marża EBITDA 13,4 proc. Zawirowania w gospodarce światowej nadal miały wpływ na rynek papieru, ale pojawiły się pierwsze oznaki ożywienia. Podpisano umowę na finansowanie budowy zakładu produkcji biomasy i pelletu w Grycksbo. Zarząd zarekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 1,0 PLN na akcję (2,70 PLN).

Wybrane wstępne wyniki finansowe – Grupa Arctic Paper oraz Arctic Paper (segment papieru)

 
Wybrane wstępne wyniki finansowe – Grupa Arctic Paper oraz Arctic Paper (segment papieru)  

Komentarz Michała Jarczyńskiego, Prezesa Zarządu Arctic Paper S.A.

Rok 2023 zakończył się niejednoznacznym obrazem sytuacji rynkowej ze względu na zawirowania w gospodarce światowej. W czwartym kwartale skonsolidowane przychody Arctic Paper wyniosły 825,9 mln PLN (1.085,1 mln PLN), choć warto zauważyć, że porównywalny kwartał był jednym z najlepszych w historii Grupy. EBITDA wyniosła 96,3 mln PLN (140,0 mln PLN), co odpowiada marży EBITDA na poziomie 11,7% (12,9%). Segment papieru osiągnął lepsze wyniki niż segment celulozy, przypominając nam o korzyściach płynących z połączenia obu segmentów, ponieważ ich wahania wzajemnie się równoważą.

W całym roku skonsolidowana sprzedaż Grupy osiągnęła poziom 3 549,2 mln PLN (4 894,3 mln PLN) przy EBITDA w wysokości 475,3 mln PLN (974,0 mln PLN) i marży EBITDA na poziomie 13,4% (19,9%). Czyni to rok 2023 drugim najlepszym rokiem w historii Grupy. Biorąc pod uwagę silną pozycję finansową Arctic Paper, bez uszczerbku dla ambitnego programu inwestycyjnego Grupy zarząd może rekomendować wypłatę dywidendy w wysokości 1,0 zł (2,7 PLN).

Chociaż sprzedaż segmentu papieru w porównaniu do wyjątkowo dobrego okresu ubiegłego roku spadła do 581,2 mln PLN (770,0 mln PLN), EBITDA pozostała stabilna na poziomie 119,8 mln PLN (122,3 mln PLN), a marża EBITDA wzrosła do 20,6% (15,9%). Pozytywny efekt jest wynikiem naszej ciągłej koncentracji na efektywności i optymalizacji kosztów. Czwarty kwartał jest zwykle słabszy, ale w tym roku widzieliśmy pozytywne sygnały zmiany popytu na rynku papieru.

Przychody Rottneros - segmentu celulozowego - spadły w czwartym kwartale do 637 mln SEK (730 mln SEK). EBITDA wyniosła -76 mln SEK (31 mln SEK) ze względu na niższe ceny celulozy, wyższe koszty zmienne i coroczny przestój konserwacyjny w Vallvik, a przez to mniejszy wolumen. W całym roku sprzedaż wyniosła 2 755 mln SEK (2 980 mln SEK), a EBITDA 252 mln SEK (691 mln SEK) dzięki wzrostowi wolumenu i efektywności kosztowej. W tym okresie cena wskaźnikowa NBSK wzrosła i osiągnęła już 1 300 USD w styczniu 2024 roku.

Jeśli chodzi o segment opakowań - inwestycja w nowy zakład produkcyjny tacek z formowanego włókna celulozowego w Kostrzynie opóźnia się ze względu na dłuższy czas dostawy sprzętu. Oczekujemy, że produkcja rozpocznie się w 3. kwartale 2024 roku.

W omawianym okresie podpisano umowę dot. finansowania inwestycji w budowę zakładu produkcji biomasy i produkcji pelletu drzewnego w Grycksbo. Farma fotowoltaiczna o mocy 17 MWh w Kostrzynie zostanie ukończony w drugim kwartale 2024 r., a równolegle pracujemy nad rozszerzeniem naszego portfolio projektów z obszaru energii odnawialnej, aby osiągnąć samowystarczalność energetyczną. Zgodnie ze strategią będziemy kontynuować rozwój w segmencie energetycznym.

Wkroczyliśmy w nowy rok, ale niepewność, która wpłynęła na naszą działalność w 2023 roku, jeszcze trwa. Grupa jest jednak silniejsza niż kiedykolwiek i będzie kontynuować strategiczną dywersyfikację w kierunku produkcji energii i opakowań, przy jednoczesnym utrzymaniu silnej pozycji w segmencie papierniczym i celulozowym. Ponieważ zielona transformacja przyspiesza, napędzana zarówno przez wymagania klientów, jak i nowe przepisy UE, ważniejsze niż kiedykolwiek jest posiadanie zdolności finansowej do inwestowania. Dlatego w przyszłość patrzymy ze spokojem i przekonaniem.

Grupę Arctic Papier tworzą Arctic Paper S.A. (spółka holdingowa), papiernie Arctic Paper (segment papieru) i producent celulozy Rottneros AB, w którym Arctic Paper S.A. posiada 51 proc. udziałów. Zysk netto na akcję: zysk netto segmentu papieru plus 51% zysku netto Rottneros podzielone przez liczbę akcji.