Wyniki finansowe Arctic Paper w 3. kwartale 2023

07/11/2023
Wyniki finansowe Arctic Paper w 3. kwartale 2023

Grupa Arctic Paper opublikowała wyniki finansowe uzyskane w 3.kwartale 2023 roku.

Skonsolidowane przychody Grupy Arctic Paper ze sprzedaży w III kw. wzrosły do 854,8 mln PLN (186,5 mln EUR). EBITDA w III kw. wyniosła 124,5 mln PLN (27,2 mln EUR). EBIT III kw. wyniósł 95,0 mln PLN (20,7 mln EUR), a zysk netto 58,2 mln PLN (12,7 mln EUR). Grupa nadal koncentruje się na marżach: skonsolidowana marża EBITDA osiągnęła 14,6 proc. Inwestycje energetyczne w Grycksbo zapewnią dodatkowe źródła przychodów i zwiększą konkurencyjność. Dług netto wyniósł -306,7 mln PLN (-199,6 mln PLN w III kw. 2022), a dług netto/EBITDA utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie -0,59 (-0,22).

Wybrane dane finansowe – Grupa Arctic Paper i Arctic Paper (segment produkcji papieru)

 arctic paper wyniki finansowe 3 kwartał 2023

Grupę Arctic Papier tworzą Arctic Paper S.A. (spółka holdingowa), papiernie Arctic Paper (segment papieru) i producent celulozy Rottneros AB, w którym Arctic Paper S.A. posiada 51 proc. udziałów.

Komentarz Michała Jarczyńskiego, CEO Arctic Paper S.A.:

- Trzeci kwartał 2023 r. wydaje się słabszy w porównaniu z analogicznym kwartałem 2022 r. - który był jednym z najsilniejszych w historii Grupy - ale mimo to zapewnił marżę EBITDA zgodną z naszym celem. Nasza koncentracja na marżach, a nie na wolumenach, nadal przynosi pożądane efekty. Pomimo zmniejszenia się przychodów o 39% do 854,8 mln PLN (1 402,1 mln PLN) zysk EBITDA osiągnął 124,5 mln PLN (298,2 mln PLN) przy marży EBITDA na poziomie 14,6%. Silne przepływy pieniężne w tym okresie wzmocniły pozycję finansową Grupy, a wskaźnik długu netto do EBITDA osiągnął rekordowo niski poziom -0,59 (-0,22). Mocny bilans jest naszą silną stroną w trakcie realizacji planowanych znaczących inwestycji strategicznych.

Przychody w segmencie papieru wyniosły 590,3 mln PLN (1 042,1 mln PLN w III kw. 2022). W pierwszej połowie br. popyt osłabł, ponieważ klienci zmniejszali swoje zapasy. W trzecim kwartale zaobserwowaliśmy jednak pierwsze oznaki ożywienia. Wykorzystanie mocy produkcyjnych w tym okresie wzrosło i osiągnęło 66 procent. Nadal koncentrujemy się na marżach - w tym okresie osiągnęliśmy marżę EBITDA na poziomie 16%. Ponieważ kwartał porównawczy był wyjątkowy dobry warto zauważyć, że wynik w segmencie papieru jest historycznie mocny.

Warto dodać, że uzyskaliśmy prawa patentowe do innowacyjnej bariery o właściwościach antybakteryjnych. Zastosowanie specjalnie opracowanej formuły sprawia, że Amber Care spełnia normy ISO 20743 i ISO 18184, a składniki mieszanki ulegają rozkładowi bez zanieczyszczania środowiska i są biodegradowalne.

W segmencie celulozy - Rottneros - przychody wyniosły 693 mln SEK (806) przy EBITDA na poziomie 79 mln SEK (233), głównie z powodu spadających cen. Okres ten charakteryzował się malejącymi zapasami i rosnącymi dostawami, a równowaga na rynku celulozy przesunęła się na korzyść sprzedawców. Prowadzone są inwestycje w rozbudowę mocy produkcyjnych CTMP, w energię odnawialną i magazynowanie energii.

Inwestycja joint venture w nowy zakład produkcyjny tacek z formowanego włókna celulozowego w Kostrzynie postępuje, a jego uruchomienie planowane jest na 2024 rok. Na harmonogram wpływają długie terminy dostaw niezbędnego sprzętu.

Arctic Paper kontynuuje rozwój w zakresie zrównoważonych rozwiązań energetycznych. W tym kwartale podjęto decyzję o zainwestowaniu 285 mln SEK w modernizację kotła na biopaliwo i turbiny parowej w Grycksbo. Inwestycja zwiększy konkurencyjność zakładu i wygeneruje nowy strumień przychodów, ponieważ fabryka będzie produkować 50 000 ton pelletu drzewnego rocznie o szacunkowej wartości około 100 mln SEK. Instalacja zmniejszy również koszty energii papierni o 50 mln SEK. W tym okresie realizujemy budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 17 MW w Kostrzynie.

Minęły ponad dwa lata, odkąd Arctic Paper przyjął nową strategię, której celem jest dywersyfikacja w kierunku produkcji energii odnawialnej i opakowań, będących alternatywą dla tworzyw sztucznych. Wyniki jakie osiągamy od roku 2021 pokazują, że obrana strategia jest słuszna i będziemy ją kontynuować. Po przeglądzie strategii, w segmencie energii odnawialnej postanawiamy skoncentrować się raczej na inwestycjach w farmy fotowoltaiczne zamiast turbin wiatrowych. Jeśli chodzi o opakowania - większy potencjał widzimy w tackach z włókna niż w papierze opakowaniowym. Nasze zobowiązanie do inwestowania w działalność o wyższej marży, mniejszym wpływie na środowisko i mniejszej zmienności wyników pozostaje w mocy.