Przyszłość rynku opakowań kartonowych

26/06/2018
rynek opakowań kartonowych

Stowarzyszenie Pro Carton opublikowało przegląd ostatnich międzynarodowych badań dotyczących rynku opakowań. W dużej mierze koncentrują się one na czterech głównych obszarach dyskusji - digitalizacji, urbanizacji, projektowaniu i funkcjonalności oraz na zrównoważonym rozwoju.

Z badań wynika, że światowy rynek opakowań z tektury stale rośnie, a kilka kluczowych czynników napędza jego wzrost. Raport Smithers Pira pt. Przyszłość składanych pudełek kartonowych do 2022 r. przewiduje, że globalne zapotrzebowanie na tekturę do opakowań składanych oraz innych zastosowań wzrośnie o 4,0% CAGR (Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu), osiągając wartość rynkową w wysokości 124,1 miliarda dolarów do 2022 roku.

Przewiduje się, że w rozwijających się krajach Azji i Ameryki Łacińskiej nastąpi znaczące przejście ze sprzedaży towarów sypkich na towary pakowane, podczas gdy w bardziej rozwiniętych regionach, takich jak Ameryka Północna i Europa Zachodnia, oczekuje się, że opakowania staną się bardziej przyjazne dla konsumenta.

Ale które produkty będą motorem wzrostu?

Euromonitor przewiduje, że tradycyjne przekąski zapewnią największy wzrost ilości opakowań jednostkowych w opakowaniach do żywności w latach 2017-2021. Jest to spowodowane wzrostem liczby przekąsek, ale także zmianami w opiniach dotyczących zdrowia wokół słodyczy, herbatników, pikantnych przekąsek i lodów, powodując przejście na mniejsze opakowania, a co za tym idzie, większą kontrolę nad liczbą kalorii, przy jednoczesnym doskonaleniu opakowania nakierowanym na klienta.

W sektorze opakowań środków czystości gospodarstwa domowego nastąpił jedynie niewielki wzrost, natomiast w latach 2011-2016 innowacje na tym rynku były znaczące, w szczególności w przypadku opakowań do prania.

W czasie gdy kraje rozwinięte odnotowały stagnację w sprzedaży, rozwijające się rynki pomagały zwiększyć sprzedaż. Zróżnicowanie gabarytów opakowań produktów detergentowych, zwłaszcza wprowadzenie mniejszych rozmiarów, przyczyniło się do większej przystępności dla konsumentów. Mniejsze rozmiary opakowań będą również atrakcyjne dla konsumentów o niskich dochodach, podczas gdy większe rozmiary oferują korzystny stosunek wartości do ceny i będą chętnie kupowane przez konsumentów o wyższym dochodzie rozporządzalnym, dla których kluczowym wskaźnikiem jest równowaga między ceną a wygodą.

Opakowania do produktów płynnych to także kolejny obszar, w którym spodziewany jest znaczny wzrost. Dotyczy to w szczególności opakowań produktów mleczarskich, w tym alternatywnych napoi mlecznych, a w następnej kolejności opakowań do soków.

1. Cyfryzacja

Wzrost sprzedaży detalicznej w Internecie nadal napędzany jest dążeniem konsumentów do wygody i konkurencyjnych cen. Obserwujemy również duży wzrost w dostawach do domu, co wpływa na popyt oraz zmienia wymagania dotyczące opakowań. W tym celu wykorzystywane są przede wszystkim lżejsze opakowania , a także mniejsze rozmiary produktów, ponieważ konsumenci coraz częściej wybierają opakowania wielopakowe lub produkty o mniejszych pojemnościach, takie jak rozmiary podróżne oraz próbki, a nie pełnowymiarowy wariant.

Te dwa obszary wzrostu, multipaki oraz mniejsze rozmiary opakowań, odwołują się do potrzeb konsumentów na bardziej przystępne produkty, podczas gdy popyt na lżejsze opakowania, co jest często uzyskiwane poprzez przenoszenie zawartości do mniejszych lub skondensowanych typów opakowań, może przynieść korzyści właścicielom marek, sprzedawcom detalicznym i konsumentom, ponieważ oszczędności zostaną osiągnięte w na poziomie kosztów produkcji, transportu i dostawy.

Dodatkowo, wykorzystanie inteligentnych technologii do pakowania odgrywa znaczną rolę, zarówno w zakresie automatyzacji, jak i transportu, umożliwiając komunikację z inteligentnymi urządzeniami.

2. Urbanizacja

W badaniu urbanistycznym Metsä Board na 2018 r. przewidziano, że w ciągu najbliższych 35 lat roczna szacowana stopa wzrostu urbanizacji będzie mniejsza niż 1%, co może wydawać się nieznaczną wartością, ale gdy rozpatrywana jest jako liczba osób, zmienia to postać rzeczy. W 2014 r. zurbanizowaną ludność świata oszacowano na 3,9 mld; natomiast przewiduje się, że do roku 2050 wyniesie ona 6,3 mld.

W konsekwencji gospodarstwa domowe będą mniejsze, zarówno pod względem powierzchni fizycznej, jak i pod względem liczby zamieszkujących osób. Euromonitor przewiduje, że do 2030 r. miejskie gospodarstwa domowe na świecie będą składały się średnio z trzech osób, podczas gdy ich odpowiedniki na obszarach wiejskich wyniosą średnio 4,4 mieszkańców. W zurbanizowanym otoczeniu przewiduje się również wzrost liczby jednoosobowych gospodarstw domowych.

Zmieni się też sposób robienia zakupów przez konsumentów. Chociaż hipermarkety poza centrum miasta wciąż się rozwijają, to ich wzrost nieco spowolnił na korzyść innych alternatyw. Handel detaliczny zdywersyfikuje się i szacuje się, że mieszkańcy miast więcej zakupów zrobią w małych, lokalnie położonych sklepach - i częściej, ponieważ cotygodniowe zakupy samochodem nie są już wygodą ani (przy malejącej własności pojazdów) możliwością. Większe sieci dyskontów stają się coraz bardziej powszechne w centrach miast, oferując bardziej opłacalną alternatywę dla konsumentów.

Wraz ze zmianami w sposobie pracy i życia, granica między czasem pracy a czasem wolnym ulega rozmyciu. Coraz częściej pracujemy zdalnie w domu (unikając w ten sposób całkowicie transportu), a wypełnienie czasu zajęciami przez całą dobę oznacza jedzenie w pośpiechu i korzystanie z gotowych posiłków, co stanowi kolejną szansę zarówno dla małych sklepów, jak i lokalnych sprzedawców, i oczywiście ma swój własny zestaw bardzo specyficznych wymagań dotyczących opakowań.

Dzięki zmieniającym się nawykom zakupowym, młodzi klienci coraz częściej robią zakupy w sekcji ze świeżymi i schłodzonymi produktami, odwracając się od przetworzonych i zamrożonych artykułów.

3. Projekt i funkcjonalność

Badanie przeprowadzone na 2000 amerykańskich konsumentach przez WestRock w 2016 roku wykazało wzrost znaczenia opakowań jako takich. Liczba osób, które stwierdziły, że opakowanie jest bardzo ważnym lub wyjątkowo istotnym faktorem dla zadowolenia z produktu, wzrosło w ciągu ostatnich dwóch lat. Tymczasem ważność innych czynników, takich jak jakość produktu, cena, wygoda i marka, pozostało niezmienne lub spadło w tym samym okresie. Badanie wykazało, że:

  • Opakowanie jest równie ważne jak marka. Znaczenie opakowania przekładające się na zadowolenie z produktu wzrosło w ciągu ostatnich dwóch lat z 18% do 26%.

  • Cechy funkcjonalne zwiększają zadowolenie klientów. Więcej konsumentów twierdzi, że kupili produkt ponownie ze względu na funkcjonalność opakowania (60%), niż ze względu na jego estetykę (38%).

  • Opakowanie ma wpływ na lojalność wobec marki. Około 35% konsumentów twierdzi, że zmieniło markę produktu ze względu na wprowadzenie nowego opakowania.

Tylko 14% konsumentów zdecydowanie zgadza się ze stwierdzeniem, że marki już teraz dokładają wszelkich starań, aby udoskonalać opakowania, tak aby sprostać potrzebom konsumentów. Wskazuje to, że wciąż można wiele nauczyć się analizując różne perspektywy postrzegania opakowań przez konsumentów i profesjonalistów, co może przełożyć się na poprawę satysfakcji i pobudzenie zakupów konsumenckich oraz lojalności wobec marki.

"Wojna z cukrem" w Europie Zachodniej i obu Amerykach zachęca właścicieli marek słodyczy, ciastek, przekąsek i lodów do wykorzystania alternatywnych rozmiarów opakowań jako sposobu na większą kontrolę jeśli chodzi o kaloryczność porcji, twierdzi Euromonitor. Ponieważ konsumenci poszukują posiłków wyższej jakości, przewiduje się, że ilość opakowań, które zapewniają większą świeżość produktów wzrośnie, nawet w przypadku żywności o trwałej przydatności do spożycia. Tubki z możliwością wielokrotnego zamykania będą również popularną alternatywą, szczególnie dla gotowych posiłków dla dzieci, gdzie najistotniejsze jest bezpieczeństwo.

Ostatnie badania przeprowadzone przez Stora Enso pokazują, że aby osiągnąć dobre pierwsze wrażenie wśród konsumentów, projekt ma kluczowe znaczenie. Przejrzyste i minimalistyczne opakowanie, z dobrym brandingiem i personalizacją, łatwe do trzymania, przenoszenia i transportu - wszystkie te cechy zostały zidentyfikowane jako kluczowe. Ponadto opakowanie powinno być łatwe do otwarcia, z wyraźnymi instrukcjami tam, gdzie ma to zastosowanie, z podaną informacją o dostępnych możliwościach zwrotu i nie powinno tworzyć zbyt dużego odpadu.

4. Zrównoważony rozwój

Zdarzało się, że opakowania były uważane przez konsumentów za niepotrzebne, ale to przekonanie się teraz zmienia.

Badania Sustainable Packaging w ramach Packaging Digest z roku 2017 ujawniły, że zrównoważone opakowania są ważniejsze niż kiedykolwiek, co potwierdza 92% respondentów zgadzających się z tą tezą. 89% ankietowanych uważa, że edukowanie konsumentów w zakresie zrównoważonych opakowań jest zadaniem właścicieli marek. W dziesiątym wydaniu tego corocznego raportu badawczego można uzyskać informacje na temat trendów, problemów i obaw społeczności zajmującej się zrównoważonymi opakowaniami.

Jednocześnie, badanie rynkowe Stora Enso wykazało, że konsumenci chcieliby uprościć koncepcję pakowania, i co z a tym idzie chętnie zobaczyliby więcej:

  • Materiałów ulegających biodegradacji nadających się do recyklingu

  • Opakowań jadalnych

  • Opakowań biodegradowalnych, które rozkładają się po użyciu

  • Sklepów, w których trzeba przynieść własne opakowanie lub gdzie można dostać tylko torby papierowe lub gdzie wszystko jest zapakowane w papier

  • Opakowań funkcjonalnych, do ponownego zamknięcia

  • Przyjaznych kolorów również dla produktów bio

Szkody wyrządzone środowisku naturalnemu powodowane przez gospodarkę "wyprodukuj, wykorzystaj, wyrzuć" są coraz bardziej niepokojące na całym świecie. Było to szczególnie widoczne w Azji, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, gdzie obserwujemy stały wzrost liczby ludności. Już 56% Brazylijczyków aktywnie próbuje ograniczyć marnowanie żywności w domu. W Chinach konsumenci uważają, że ekologiczne opakowania będą głównym trendem w ciągu najbliższych pięciu lat. Zrównoważony rozwój opakowań jest koniecznością ekologiczną, a jednocześnie stwarza możliwości dla przedsiębiorstw w całym łańcuchu dostaw.

Raport Mintel Trend na rok 2018 wskazał, że jedną z globalnych tendencji jest dzisiaj kultura wyrzucania, która zgodnie z przewidywaniami zmieni się w taką, która rozumie i uwzględni rolę opakowania jako podstawowego środka do globalnego ograniczenia marnowania żywności i produktów.

Według szacunków Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, 1,3 miliarda ton żywności marnuje się na całym świecie każdego roku, a konsumenci w Europie i Ameryce Północnej wyrzucają od 95-115 kg żywności na osobę. Teraz zarówno konsumenci zaniepokojeni rosnącą górą śmieci, jak i kupujący, którzy widzą koszty odpadów przekładające się na ich portfele, aktywnie poszukują rozwiązań.

5. Perspektywy rynku

Raporty globalne, którym się przyjrzeliśmy sugerują, że opakowania, a w szczególności te kartonowe, mają doskonałe perspektywy na przyszłość. Ale nie obędzie się bez wyzwań, ponieważ świat zachodu potencjalnie chce ograniczyć opakowania, aby zmniejszyć marnotrawstwo, co może okazać się fałszywą ekonomią. Opakowania mają ogromna rolę w zakresie ochrony i konserwacji produktów i miejmy nadzieję, że zostaną uznane za pozytywny wkład w potrzeby społeczeństwa, a nie za złą konieczność.