Rosja zakazała eksportu papieru makulaturowego

12/01/2016
Rosja zakazuje eksportu papieru makulaturowego

Rząd Federacji Rosyjskiej po koniec ub.r. nałożył tymczasowy zakaz eksportu papieru makulaturowego. Ma on obowiązywać do dnia 18 kwietnia 2016 roku z możliwością przedłużenia.

Zakaz wywozu papieru z terytorium Federacji Rosyjskiej jest ukłonem rządu w stronę lokalnych przedsiębiorstw zajmujących się recyklingiem papieru, którzy narzekają na brak surowca. Ponadto, ograniczenie jest podyktowane szybkim wzrostem popytu na rosyjskim rynku papierniczym. Zakaz ma służyć również stabilizacji cen papieru w Rosji.