Ze świata

Stora Enso zbywa papiernię w Maxau

13/09/2022
Stora Enso zbywa papiernię w Maxau
Stora Enso podpisała umowę o zbyciu swojego zakładu papierniczego w Maxau w Niemczech na rzecz Schwarz Produktion.

Drastyczny wzrost kosztów energii elektrycznej zmusza Lessebo Paper do wstrzymania produkcji

05/09/2022
Drastyczny wzrost kosztów energii elektrycznej zmusza Lessebo Paper do wstrzymania produkcji
Koszty energii elektrycznej dla Lessebo Paper wzrosły bezprecedensowo z 3 mln euro do 19 mln euro rocznie. Tak drastyczny wzrost cen energii elektrycznej spowodował, że firma Lessebo Paper od 31 sierpnia musiała wstrzymać produkcję.

Wyniki finansowe Stora Enso za 2. kwartał 2022

10/08/2022
Wyniki finansowe Stora Enso za 2. kwartał 2022
Stora Enso poinformowała o wynikach finansowych za 1. kwartał br. oraz za całe pierwsze półrocze 2022 r. W ujęciu rok do roku koncern odnotował w nim wzrosty: przychodów ze sprzedaży o 18% oraz zysku operacyjnego EBIT o 39%.

Solidne wyniki finansowe Södra w niepewnych czasach

21/07/2022
Solidne wyniki finansowe Södra w niepewnych czasach
Södra odnotowała solidny wynik za drugi kwartał 2022 roku. Wynik odzwierciedla utrzymujący się silny rynek dla podstawowych produktów Södry w zakresie masy celulozowej i tarcicy, ale perspektywy rynkowe są wysoce niepewne.

FOLBB rozpoczyna program inwestycyjny w zakresie modernizacji i zrównoważonego rozwoju

11/07/2022
FOLBB rozpoczyna wieloletni program inwestycyjny w zakresie modernizacji i zrównoważonego rozwoju
Folding Boxboard Eerbeek (FOLBB), holenderski producent kartonu, przedstawił wieloletni program inwestycyjny w zakresie modernizacji i zrównoważonego rozwoju.

Metsä Tissue ogranicza produkcję z powodu wysokich cen energii

11/07/2022
Metsä Tissue ogranicza produkcję z powodu wysokich cen energii
Papiernie Metsä Tissue w Niemczech i na Słowacji będą miały jednodniowe tymczasowe przerwy w produkcji z powodu wysokich cen energii.

Przemiany w opakowaniach tematem przewodnim targów Fachpack 2022

08/07/2022
Przemiany w opakowaniach tematem przewodnim targów Fachpack 2022
Tematem przewodnim targów FACHPACK 2022 będą "Przemiany w opakowaniach", co trafnie opisuje obecną sytuację w branży, która stawia coraz większy nacisk na zrównoważony rozwój, e-commerce i cyfryzację.

Stora Enso planuje przekształcenie linii do produkcji papieru gazetowego w linię do produkcji tektury

08/06/2022
Stora Enso planuje przekształcenie linii do produkcji papieru gazetowego w linię do produkcji tektury
Stora Enso rozpoczęła studium wykonalności w swoim zakładzie produkcji papieru w Langerbrugge w Belgii, dotyczące przekształcenia jednej z dwóch linii papierniczych w wysokonakładową linię do produkcji tektury falistej z recyklingu.

RDM Group zwiększy produkcję tektury typu GD

18/05/2022
RDM Group zwiększy produkcję tektury typu GD
Grupa RDM podjęła decyzję o zwiększeniu mocy produkcyjnych w zakresie tektury jednostronnie bielonej GD o 200 tys. ton w ciągu najbliższych 3 lat, aby wspierać rozwój swoich klientów, partnerów i rynku.

Stora Enso zbywa zakłady produkujące tekturę opakowaniową w Rosji

16/05/2022
Stora Enso zbywa zakłady produkujące tekturę opakowaniową w Rosji
Stora Enso zbyła swoje trzy zakłady produkujące tekturę falistą w Rosji. Zakłady Spółki w Łuchowicach, Arzamach i Bałabanowie zostały przekazane lokalnym zarządom.

Strony